Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme Annina Holmbergin, Olli Löytyn ja Taina Westin toimittaman ja Kirjapajan kustantamana ilmestyvän kirjan Minun Valamoni – Tarinoita luostarista.

Valamo tarjoaa joillekin kodin ja elämäntavan, toisille lepopaikan ja hengähdystauon. Toistakymmentä Valamon asukasta ja kävijää kertoo mitä luostari heille merkitsee, millaisia ovia se on heidän elämässään avannut tai sulkenut. Kirjoittajissa on niin näyttelijöitä ja muita taiteilijoita kuin tutkijoita ja opiskelijoita. Kirjan toimittajatkin ovat kuunnelleet ”kuusikujan kuiskintaa” ja kertovat värikkäitä tarinoita vuosikymmenten varrelta. Lisäksi kirjoittajina ovat muun muassa Kalle Holmberg, Tuulaliina Varis, Anna-Leena Sipilä, Hannu-Pekka Björkman ja Samuli Edelmann.

Kirjassa on runsas kuvitus luostarin valokuva-arkistosta. Kirja on hyvä lahja kaikille Valamon kävijöille ja luostarin elämästä kiinnostuneille.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 34,90 euroa.

Lue lisää: Valamon kirjakerhon jäsentiedote 2/2017

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme metropoliitta Panteleimonin suomentamana ja Valamon luostarin kustantamana ilmestyvän skeemaigumeni Johanneksen Kirjeitä Jelenalle -teoksen.

Valamon luostarin rippi-isallä, skeemaigumeni Johanneksella, oli synnyinlahjana lähimmäistä ymmärtävä, rakastava ja kärsimyksissä myötäelävä sydän. Tämän saivat kokea myös hänen hengelliset kaittavansa ja heistä läheisin – Jelena Akseljevna Armfelt.

Kirjeenvaihdossaan rippilapsensa kanssa isä Johannes paneutuu vakavasti Jelenan kysymyksiin, hänen tuskaansa ja huoliinsa, sekä myös iloitsee tämän hyvistä pyrkimyksistä.

Kirjeitä Jelenalle -teoksessa lukija pääsee osalliseksi Valamon vanhuksen ohjauksesta ja samalla matkalle Uuden Valamon sodan-jälkeisten vuosien arkeen ja juhlaan.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 23 euroa.

Seuraava jäsenkirja

Seuraava kirjakerhon jäsenkirja on Annina Holmbergin, Olli Löytyn ja Taina Westin toimittama ja Kirjapajan kustantamana ilmestyvä kirja Minun Valamoni – Tarinoita luostarista.

Valamo tarjoaa joillekin kodin ja elämäntavan, toisille lepopaikan ja hengähdystauon. Toistakymmentä Valamon asukasta ja kävijää kertoo mitä luostari heille merkitsee, millaisia ovia se on heidän elämässään avannut tai sulkenut. Kirjoittajissa on niin näyttelijöitä ja muita taiteilijoita kuin tutkijoita ja opiskelijoita. Kirjan toimittajatkin ovat kuunnelleet ”kuusikujan kuiskintaa” ja kertovat värikkäitä tarinoita vuosikymmenten varrelta. Lisäksi kirjoittajina ovat muun muassa Kalle Holmberg, Tuulaliina Varis, Anna-Leena Sipilä, Hannu-Pekka Björkman ja Samuli Edelmann.

Kirjassa on runsas kuvitus luostarin valokuva-arkistosta. Kirja on hyvä lahja kaikille Valamon kävijöille ja luostarin elämästä kiinnostuneille.

Lähetämme kirjan kirjakerhon jäsenille heti sen ilmestyttyä kesäkuun alkupuolella.

Toivotan kaikille kirjakerhon jäsenille siunattua suuren paaston aikaa!

Valamon luostarissa, Heinävedellä 15.03.2017
Arkkimandriitta Sergei
Valamon luostarin johtaja

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme metropoliitta Panteleimonin kirjoittaman ja Valamon luostarin kustantamana ilmestyvän teoksen Valamon ystäviä.

Tähän kirjaan on koottu kahdentoista Valamon ystävän lyhyet elämäkerrat. Henkilökuvauksissa on käytetty paljon metropoliitta Panteleimonin luostarivuosien (1977-1997) aikana käymää kirjeen-vaihtoa kyseessä olevien, nyt jo edesmenneiden ihmisten kanssa. Metropoliitta Panteleimon kertoo kirjan esipuheessa: ”Luostarivuosieni aikana sain mahdollisuuden tutustua lukuisiin Valamon ystäviin, jaloihin ja kunnioitettaviin miehiin ja naisiin. Sain monista heistä myös elinikäisiä ystäviä. Luostarin hyväksi tekemästään työstä he eivät halunneet itselleen julkisuutta, mutta hyvänä esimerkkinä heistä on tarpeen kertoa laajemmin.”

Lue lisää: Valamon kirjakerhon jäsentiedote 6/2016

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme Arkkimandriitta Tiihon Ševkunovin teoksen Arkielämän pyhät, joka on hieno dokumentti Kirkon elämästä Neuvostoliitossa. Se osoittaa, miten monenlaisia vaikeuksia kristityt joutuivat kohtaamaan vielä sen viimeisinä vuosikymmeninä. Vallanpitäjien painostus oli kova erityisesti luosta-reita kohtaan. Niiden johtajat joutuivat taistelemaan kaikin voimin luostareidensa olemassaolon puolesta, missä Petserin luostarin johtajat kunnostautuivat erinomaisesti, kuten kirjan kertomukset osoittavat. Lukija ei voi olla hämmästelemättä heidän rohkeuttaan ja luovaa kekseliäisyyttään!

On myös kiinnostavaa nähdä, millaisista syistä ja millaisten vaiheiden kautta aikuiselämänsä kynnyksellä olevat koulutetut nuoret hakeu-tuivat luostareihin kommunisti-ideologian aikaan. Piispa Tiihon on yksi heistä. Valmistuttuaan elokuvakäsikirjoittajaksi hän päätyi Petserin luolaluostariin. Kirjassaan hän kuvaa siellä kohtaamiaan munkkeja, joista jotkut paljastuivat suuriksi hengellisiksi hahmoiksi. Eniten tilaa Petserin kilvoittelijoista saa luostarin ohjaajavanhus Johannes Krestjankin, jonka lähellä isä Tiihonkin kasvoi kuuliaisuusveljestä luostarin johtajaksi.

Arkielämän pyhät on saavuttanut kaikkialla erinomaisen vastaanoton. Viidessä vuodessa se on käännetty jo kolmelletoista kielelle ja Venä-jällä sitä on painettu yli kaksi miljoonaa kappaletta!

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 39,10 euroa.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 05/2016