Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu


Laatokan Valamon luostarikirjaston toimintaa jatkava Valamon luostarin kirjasto on erikoiskirjasto, joka palvelee luostarin veljestöä, kansanopistoa, henkilökuntaa sekä luostarin vieraita, tutkijoita, opiskelijoita ja muita tiedontarvitsijoita.

Kirjastossa on läntisen Euroopan laajin venäläisen ortodoksisen kirjallisuuden kokoelma, joka käsittää noin 20 000 nidettä: kirjoja, aikakausjulkaisuja ja käsikirjoituksia. Vanhimmat teokset ovat 1600- ja 1700-luvuilta. Laatokan Valamon kokoelma ja muu vanha venäjän- ja kirkkoslaavinkielinen kirjallisuus sijaitsevat suljetussa varastoholvissa. 

Kirjaston uusi kokoelma käsittää yli 30 000 nidettä. Kokoelma karttuu hankinnoin, vaihdoin ja lahjoituksin. Painopiste on ortodoksisuutta ja luostariperinnettä käsittelevässä kirjallisuudessa. Teologisen kirjallisuuden kasvualueita ovat ikonikirjallisuus ja hagiografia. Uuteen kokoelmaan sisältyy runsaasti myös tieto- ja kaunokirjallisuutta, erityisesti sellaista, jolla on liittymäkohtia ortodoksiseen kulttuuriin ja elämänarvoihin.


Heinäveden Valamon Kulttuurikeskuksessa sijaitseva Valamon luostarin kirjasto on Ortodoksisen kirkkomuseon rinnalla Suomen ortodoksisen kirkon tärkein muistiorganisaatio.

Kirjaston käyttö

sisakuvaKirjaston vanha kokoelma, ns. Laatokan Valamon kokoelma sijaitsee suljetussa varastossa. Teoksia annetaan tutkijoille lukusalikäyttöön kirjaston virka-aikoina. Teosten ja muiden dokumenttien käsittelyssä noudatetaan erillisiä ohjeita. Henkilökunta opastaa teosten haussa.

Uuden kokoelman teoksia annetaan lainaksi 28 vuorokaudeksi, tutkijoille sopimuksen mukaan. Lainat voi uusia kolme kertaa, jos niistä ei ole voimassa olevia varauksia. Kotilainaksi ei anneta aikakauslehtiä, hakuteoksia, käsikirjoja, eikä harvinaisteoksiksi määriteltyjä aineistoja.

Kirjaston tiloissa on useita lukupaikkoja. Asiakkaiden käytössä on kopiokone ja mikrofilmien lukulaitteita sekä internet -yhteys. Tietokantaan luetteloitua kokoelmaa voi selata verkkokirjastossa.

Kaukopalvelussa noudatetaan kaukopalvelukirjastojen sopimia ohjeita sekä lähettäjäkirjaston määräyksiä. Kaukopalvelu on maksullista.

Lahjoitukset

Kirjasto ottaa lahjoituksia vastaan vain sillä periaatteella, että kirjasto saa itse päättää sijoitetaanko yksittäinen teos kokoelmaan, laitetaanko myyntiin, poistoon tai muuhun kierrätykseen. Lahjoitusaikeesta tulisi keskustella kirjastonhoitajan kanssa etukäteen.