Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Tule, pysähdy, kohtaaRistisaatto

Valamon opisto kaikille avoin, ainutlaatuisessa luostariympäristössä toimiva kansanopisto. Se tarjoaa monipuolisesti koulutusta elämän eri aloilta. Opiskelu Valamossa antaa mahdollisuuden erityisesti hengelliseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja kasvuun. Ortodoksisen uskon ja kulttuurin kurssit ovat keskeinen osa opiston tarjontaa.

Valamon opistolla on oma erityinen tehtävänsä ortodoksisen kulttuurin tulkkina ja valtakulttuurimme rikastuttajana. Opiskelu Valamon kansanopistossa tarjoaakin ”maailmassa eläville” ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua myös toisenlaiseen elämäntapaan: luostarikilvoitukseen eli elämään tästä maailmasta luopuneena.

Opisto on aloittanut toimintansa 1.8.1986. Opiston taustayhteisönä toimii Valamon ortodoksinen luostari, joka jatkaa historiallisesti merkittävän Laatokan Valamon luostariperinnettä. Opistomme on ainoa ortodoksisessa hengessä toimiva kansanopisto Suomessa, ja sen toiminta on avointa kaikille. Koulutus järjestetään pääasiassa lyhyiden, enintään 10 päivää kestävien kurssien muodossa.

Arvot

Valamon toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat ortodoksisuuden arvostaminen, yhteisöllisyys, avoimuus ja aito kohtaaminen.

Opiston tarkoitus

Valamon opiston tarkoituksena on ortodoksisen ihmiskäsityksen ja elämännäkemyksen perustalta edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja ekumeniaa organisaatioissa ja yksilöiden kesken. Tavoitteena on suvaitsevaisen ja eheän ihmisyyden rakentuminen. Opisto tarjoaa mahdollisuuden ortodoksiseen uskoon ja elämään tutustumiseen, antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja tutkintoihin sekä edistää ortodoksisen perinteen vaalimista ja edelleen kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opistorakennus on valmistunut vuonna 1989Puitteet

Oppimisympäristönä luostari on ainutlaatuinen. Opisto toimii Valamon luostarialueella vuonna 1989 valmistuneissa hallinto- ja opetustiloissa. Opiskelijoiden käytössä on oma opistohotelli. Tarjolla on myös majoitus luostarin tasokkaassa hotellissa tai tunnelmallisessa vierasmajassa. Ateriat ovat tarjolla kahvila-ravintola Trapesassa. Myös luostarin matkamuistomyymälä ja viihtyisä kirjasto palvelevat kurssilaisia. Alueen hengellinen keskus on luostarin kirkko ja siellä päivittäin toimitettavat jumalanpalvelukset, joihin kaikki ovat tervetulleita.

 

Luonto ja luostarin rauhaisa elämänmeno ovat läheisesti läsnä Valamon kansanopistossa. Monille Valamon kävijöille luostari ympäristöineen on paikka, jossa voi kiireettömästi keskittyä itsensä tutkiskelemiseen ja kehittämiseen. Luostarin suojissa opiskelulle tarjoutuu ainutlaatuinen
työrauha.