Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

VALAMO-SÄÄTIÖ
Valamo-säätiö on perustettu vuonna 1988. Säätiön tarkoituksena on tukea Valamon luostarissa ja sen vaikutuspiirissä tai aloitteesta tapahtuvaa suomalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen säilyttämistä, tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa ortodoksisen kulttuurin, ihmiskäsityksen, maailmankuvan ja elämäntavan edistämiseksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja järjestämällä ortodoksisen
kulttuuriperinteen säilyttämistä ja vaalimista edistäviä tilaisuuksia, toimintoja ja koulutusta, harjoittamalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä myöntämällä apurahoja tarkoitusperiensä mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja koulutukseen sekä ylläpitämällä museotoimintaa.

Verohallitus on nimennyt Valamo-säätiön sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 840,94 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Valamo-säätiön asiamiehenä toimii KTM, DI Esko Kervinen,
email: esko.kervinen(at)kolumbus.fi

Pankkiyhteys: Nordea FI27 1695 3000 0001 76