Haemme rehtoria Valamon opistoon

Haemme REHTORIA Valamon opistoon

Valamon opisto on Valamon luostarin ylläpitämä ortodoksinen kansanopisto; kaikille avoin koulutuksen, kulttuurin ja kasvun kohtauspaikka. Opisto järjestää vuosittain lähes 150 lyhytkurssia eri aloilta ja niihin osallistuu noin 2 500 henkilöä. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat avoimuus ja ekumeenisuus sekä toimiminen eri kulttuurien kohtaamispaikkana. Opisto on aloittanut toimintansa vuonna 1986.

Opiston rehtori vastaa johtosäännön mukaisesti opiston toiminnasta ja taloudesta ja niiden kehittämisestä, tekee kiinteää yhteistyötä luostarin johdon kanssa sekä ylläpitää ja kehittää opiston toimintaa edistävää monipuolista yhteistyöverkostoa.

Rehtori toimii työnantajan edustajana ja henkilökunnan esimiehenä ja osallistuu erikseen sovittavalla tavalla opetustyöhön.

Edellytämme rehtorilta ortodoksisen kirkon arvojen ja toiminnan tuntemista ja niiden kunnioittamista sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986 § 2) mukaista kelpoisuutta. Arvostamme erityisesti koulutusorganisaatiossa hankittua näyttöä tuloksellisesta johtamisesta ja esimiestoiminnasta, vapaan sivistystyön tuntemusta sekä aktiivista ja kehittävää työotetta. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä sitoutuminen läsnäoloon opiston arjessa ovat edellytys työssä menestymiselle. 

Rehtorin tehtävää hakevan tulee liittää hakemukseensa CV ja enintään kahden A4 -sivun n mittainen kirjallinen esitys otsikolla ”Valamon opisto vuonna 2025 – rehtorin rooli jatkuvuuden turvaajana”. Kirjoitelmassa hakijan tulee kuvata näkemyksensä opiston kehittämisestä siten kuin hän sen toteuttaisi, mikäli tulisi valituksi.

Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään 1.8.2019 alkaen. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Valamon opisto, Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO ja sen tulee olla perillä viimeistään 31.5.2019. Kuoreen merkintä ”Rehtori”. Hakemuksen perusteella soveltuvimmaksi arvioidut hakijat kutsutaan haastatteluun Valamoon opistoon 7.6.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa opiston johtokunnan puheenjohtaja Juha – Petri Niiranen, s-posti: juhapetrin@gmail.com tai puh. 040 1745384 sekä varapuheenjohtaja arkkimandriitta Mikael, s-posti: mikael@valamo.fi tai puh. 050 3041471.

Edellinen Seuraava