Bli bekant med ortodoxin: "Vad, var, när, varför" 8/2021

02.08.2021 00:00 - 06.08.2021 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.07.2021 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy peruutuspaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi puh. 017-570 1810

Kurssin kuvaus

KURSEN ÄR AVBOKAD, NÄSTA KURS 1.-6.8.2022.

Under kursens gång får kursdeltagarna bekanta sig med ortodoxins grunder. Föreläsningarna behandlar centrala frågor såsom "vad, var, när och varför" i ortodoxin. Under kursen får man bekanta sig med den ortodoxa kyrkokonsten, centrala teologiska spörsmål och det andliga livet.

Som lärare på kursen medverkar lärare Rikhard Dahlström ach fader arkimandrit Mikael.

Pris 100 €

 Kursen får stöd från den ortodoxa kyrkan i Finland.

Kurssin ohjelma

Måndag 2.8

Välkommen till Valamo! Anmälning i klostrets reception.

15:00  Lunch

16:00  Inledning, Rikhard Dahlström

16:30-17:30  Kyrkohistoria, Rikhard Dahlström

18:00-  Aftongudstjänst

19:30   Kvällsmåltid

 

Tisdag 3.8

06:00-  Morgongudstjänst och liturgi

07:30-  Frukost

10:00   Gud, människan och frälsningsvägen, Rikhard Dahlström

12:00   Bönegudstjänst

12:30.  Lunch

13:30   Andaktslivet - den gemensamma bönen, Rikhard Dahlström

15:00   Paus

15:30-17:00  Andaktslivet - den privata bönen, Rikhard Dahlström

18:00-  Aftongudstjänst

19.30   Kvällsmåltid

 

Onsdag 4.8

06:00-   Morgongudstjänst

07:30-   Frukost

09:00    Mysterierna (sakramenten) Rikhard Dahlström

12:00    Bönegudstjänst

12:30    Lunch

13.30    Klosterlivet. Fader Mikael

15.00    Paus

15:30-17.00 Helgonen

18:00-  Aftongudstjänst

19.30   Kvällsmåltid

 

Torsdag 5.8

06:00-  Morgongudstjänst och liturgi

07:30-  Frukost

09:00   Kyrkomusik, Rikhard Dahlström

12:00   Bönegudstjänst

12:30   Lunch

13:30   Ikoner, Rikhard Dahlström

15:00   Paus

15:30-17:00 Dogmatik, Rikhard Dahlström

18:00- Vigilia

20:00  Kvällsmåltid

 

Fredag 6.8 Kristi förklaring

(07:30- Frukost)

 09:00-  III timmen, den gudomliga liturgin enligt Johannes av Chrysostomus, korsprocession till färjkajen. Bärens välsignande vid ny skörd.

12:00  Lunch

13:00  Sammanfattning, avslutning

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettajan nimi

Opettaja

Useita

Katso, mitä muuta Valamossa tapahtuu

Tulevat jumalanpalvelukset Ajankohtaista