Erakkojen ja pyhien kanssa Valamon metsissä: pyhittäjä Paisios Athosvuorelainen 7/2023