Luomisen filosofiaa 3/2021

05.03.2021 00:00 - 07.03.2021 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.02.2021 00:00

kurssit@valamo.fi, p. 017 570 1810

, 282€/Opistohotelli 1hh, 256€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Kiivaimmatkaan fundamentalistit eivät nykyisin uskone, että maailma luotiin kuudessa päivässä. Luomistyö alkoi aikojen alussa ja jatkuu yhä. Maailma ei ole valmis.

Melioristisen historiankäsityksen mukaan maailma ei ole täysin hyvä eikä täysin paha. Ihminen on saanut vastuulleen parantaa sitä toiminnallaan. Toteutuakseen Jumalan kuvana, jollaiseksi hänet on luotu, ihmisen tulee osallistua luomistyöhön. Hän ei ole tahdoton työkalu Jumalan kädessä vaan Jumalan työtoveri.

Toisaalta Uusi testamentti ilmoittaa, että ”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette.” Jää siis avoimeksi kysymykseksi, ilmaisevatko ihmisen luovat teot hänen omaa tahtoaan vai tapahtuvatko ne jumalallisen hengen vaikutuksesta.

Kaikki luominen perustuu tuhoamiseen. Voidakseen elää ja toimia ihmisen on käytettävä ravinnokseen eläin- tai kasvikunnan solukkoa. Syöminen on tuhoamista.

Mikä on hyvän ja pahan suhde luomistapahtumassa moraaliselta kannalta. Onko Saatanakin tahtomattaan Luojansa, Jumalan palvelija? Goethen Faustissa Saatanan alter ego Mefistofeles esittäytyy sanomalla, että hän on ”osa voimaa syvää mi tahtoo pahaa vain ja aikaan saa vain hyvää”.

Vanhassa testamentissa Jumala antaa Saatanalle luvan tuottaa Jobille kauhistuttavia kärsimyksiä. Piinattu Job kiroaa syntymänsä päivän mutta ylistää Jumalaa. ”Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi.” Tällaista suhdetta koettelemuksiin voi hyvällä syyllä pitää luovana.

Kurssin opettajana kirjailija, FM Torsti Lehtinen.

Hinta 282 €/Opistohotelli 1 hh ja 256 €/Opistohotelli 2 hh.

Varattavissa oleva huonevaihtoehto varmistuu ilmoittautumisen yhteydessä varaustilanteen mukaan. 

Kurssin ohjelma

Ohjelma päivitetään myöhemmin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettajan nimi

Opettaja

Torsti Lehtinen

Katso, mitä muuta Valamossa tapahtuu

Tulevat jumalanpalvelukset Ajankohtaista