Risti-ikoni

Jäsentiedote 5 / 2019

Hyvät kirjaklubimme jäsenet

Uusimpana julkaisuna lähetämme filosofian tohtori Paula Tuomikosken toimittaman arkkipiispa Paavalin elämäkerran ensimmäisen osan Pietarilaispakolaisesta piispaksi. Paula Tuomikoski on tehnyt viiden vuoden ajan arkkipiispa Paavalia koskevaa tutkimustyötä. Valamo-säätiö pyysi Tuomikoskea arkkipiispa Paavalin elämäkerran laatijaksi vuonna 2014, kun tuli kuluneeksi 100 vuotta hänen syntymästään. Arkkipiispa Paavalista on jo kirjoitettu elämäkertoja ja hänen elämänvaiheitaan on esitelty muun muassa juhlakirjassa ja muistojulkaisuissa. Valamo-säätiö halusi lisäksi teettää akateemiset kriteerit täyttävän tutkimuksen.

 

Tuomikosken laajamittaisen, perusteellisen ja huolellisen työn tuloksena on syntynyt runsaasti uutta tietoa arkkipiispa Paavalin elämästä ja hänen merkityksestään Suomen ortodoksisen kirkon elämässä. Lähdeviittein varustettu 1200-sivuinen tutkimusaineisto on kirjoittajan hallussa. Elämäkerta julkaistaan kaksiosaisena kirjana. Vuodet 1914-1955 käsittävä ensimmäinen osa julkaistaan loppuvuoden aikana. Lähes viisisataasivuinen ensimmäinen osa on vaatinut laajojen aineistojen läpikäymistä, ja lähdepohja oli sodan pirstomana hyvin hajanainen.

 

Pietarilaispakolaisesta Piispaksi piirtää kuvan arkkipiispa Paavalin nuoruusvuosien hengellisestä kehityksestä ja kirkkokunnan kehi-tyksestä. Molemmat ovat selviytymistarinoita vailla vertaa.

 

Tarjoamme kirjan kirjaklubilaisille toimituskuluineen hintaan 29 euroa.

 

Seuraava jäsenkirja

 

Andrew Louth: Hyvyyttä ja kauneutta etsimässä. Ortodoksisia ajatte-lijoita Filokaliasta nykypäivään. (Modern Orthodox Thinkers. From the Philokalia to the Present.)

 

Teos sisältää 21 alunperin luentoihin perustuvaa lukua, joissa professori Andrew Louth esittelee lähes kolmekymmentä kahden viimeisen vuosisadan merkittävää ortodoksiajattelijaa. Teoksen lähtökohta ja koko teoksen läpi kulkeva teema on Filokalia-teos, joka kirjoittajan mukaan merkitsi eräänlaista vedenjakajaa ja käännekohtaa ortodoksisen teologian historiassa.

 

Kirjoittaja tarkastelee Filokalian syntyhistoriaa ja sen vaikutuksia Athosvuorelta Venäjälle ja edelleen Eurooppaan, lähinnä Ranskaan, ja sieltä Yhdysvaltoihin, Kreikkaan ja Englantiin. Kuten kirjoittaja johdannossaan mainitsee, hän ei pyri niinkään pohtimaan ortodoksisen ajattelun tai teologian historiaa tai dogmeja, vaan peilaamaan näitä eri ajattelijoiden elämän ja kokemusten kautta, kontekstoimaan heidän ajattelunsa siihen historialliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, jossa he ovat eläneet. Jokaisessa luvussa käydään läpi esiteltävän henkilön elämäntarinan lisäksi heidän kirjoituksiaan, opetuksiaan ja joitakin heidän ajattelunsa keskeisiä teemoja. Henkilögalleriassa on mukana niin papistoa kuin maallikoita, eri akateemisten alojen edustajia, taiteilijoita, luostarivihkimyksen saaneita, miehiä ja naisia.

 

Kirjassa esiteltävät ajattelijat ovat Vladimir Solovjev, Pavel Florenski, Sergei Bulgakov, Nikolai Berdjajev, Georges Florovski, Myrrha Lot-Borodine, Vladimir Losski, pyhä Maria Pariisilainen, Dumitru Staniloae, pyhä Justin Popovits, Pavel Evdokimov, John Meyendorff, Alexander Schmemann, Ioannis Foundoulis, Vasileios Gondidakis, Pergamonin metropoliitta John Zizioulas, John Romanides, Philip Sherrard, Dimitris Koutroubis, Kristos Jannaras, Stelios Ramfos, Elisabeth Behr-Sigel, Olivier Clément, Äiti Tekla (Sharf), pyhä Siluan, arkkimandriitta Sofroni, Alexander Men sekä metropoliitta Kallistos Ware. Teos sisältää myös laajan kirjallisuusluettelon syvällisempää aiheeseen perehtymistä varten.

 

Kirjan kirjoittaja Andrew Louth on Durhamin yliopiston patristiikan ja bysanttilaisen tutkimuksen emeritusprofessori, eräs nykypäivän tunnetuimpia ortodoksisuuden asiantuntijoita. Vuodesta 2003 hän on toiminut myös pappina Englannissa Moskovan patriarkaatin alaiseen Sourozhin hiippakuntaan kuuluvassa Durhamin seurakunnassa.

 

Toivotan kaikille kirjakerhon jäsenille rauhallista joulun aikaa ja siunattua uutta vuotta! Kristus syntyy - kiittäkää!


Valamon luostarissa, Heinävedellä 02.12.2019

Arkkimandriitta Sergei

Valamon luostarin johtaja

 

Valamon kirjaklubin yhteystiedot

Puhelin 044 4259 222 matkamuistomyymälä Tuohus (tilaukset)

ja sposti sposti: tuohus@valamo.fi

044 4259 210 Juhani Hyytiä (jäseneksi liittymiset, osoitteenmuutokset ja peruutukset)

sposti: kirjakerho@valamo.fi (jäseneksi liittymiset, osoitteenmuutokset ja peruutukset)

Internet https://valamo.fi/valamokustannus/kirjaklubi/jasenasiat

Osoite:

Valamon kirjaklubi

Valamontie 42

79850 UUSI-VALAMO

 

Asiakaspalautukset

Kirjaklubin kustannusten pienentämiseksi lähetämme jatkossa pelkän jäsentiedotteen niille kirjaklubin jäsenille, joilla on toistuvia asiakaspalautuksia. Tiedotteessa esitelty kirja on sitten mahdollista tilata jälkikäteen kirjaklubin jäsenhintaan. Pyydämme myös ottamaan huomioon, että asiakaspalautukset on tehtävä viimeistään viikon kuluessa kirjan saapumisesta.

 

Voitte jättää mahdolliset palautettavat lähetykset maksutta postin myymälään tai kirjelaatikkoon, jolloin Valamon luostari vastaa lähetyksen postikuluista.

 

Asiakaspalautuksissa pyydämme käyttämään seuraavaa osoitetta:

607077

Valamon luostari, Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO

Seuraava jäsenkirja 

"Arkkipiispa Paavalin elämäkerran ensimmäinen osa"

postitetaan jäsenille joulukuussa.