Valamon opisto – Tule ~ koe ~ opi!

 

 

Valamon opisto on ortodoksinen kansanopisto, joka toteuttaa erityistä sivistystehtäväänsä antamalla opetusta Valamon luostarissa. Kurssimme ovat lyhytkursseja, joilla on mahdollista oppia uusia taitoja, kehittää ajattelua ja saada uusia näkökulmia.

Valamon opiston historia alkaa vuonna 1986. Tuolloin luostarissa vierailijoilla riitti kysymyksiä, joihin vastaaminen annettiin Valamon opiston tehtäväksi. Tämä tehtävä on opistolla olemassa edelleen, vaikka rinnalle on tullut muita kurssikategorioita. Ikonimaalaus on eriytetty perustehtävästä omaksi kategoriakseen, mistä voimme todeta olevamme erityisen ylpeitä.

Valamon opiston historia voidaan nähdä myös pidempänä, sillä luostareilla on ollut aina koulutustehtävä ympäristössään. Vanhassa Valamossa toimi koulu ennen Heinävedelle siirtymistä.

Opiston sijainti Valamon luostarissa tuo kurssilaisille mahdollisuuden saada kosketuksen kirkolliseen elämään.

Valamon opiston toiminta on avointa kaikille ikään, sukupuoleen, asuinpaikkakuntaan, kulttuuritaustaan tai vakaumukseen katsomatta.

 

Haemme

REHTORIA

Valamon opistoon


 

Valamon opisto on Valamon luostarin ylläpitämä ortodoksinen kansanopisto; kaikille avoin koulutuksen, kulttuurin ja kasvun kohtauspaikka. Opisto järjestää vuosittain lähes 150 lyhytkurssia eri aloilta ja niihin osallistuu noin 2 500 henkilöä. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat avoimuus ja ekumeenisuus sekä toimiminen eri kulttuurien kohtaamispaikkana. Opisto on aloittanut toimintansa vuonna 1986.

Opiston rehtori vastaa johtosäännön mukaisesti opiston toiminnasta ja taloudesta ja niiden kehittämisestä, tekee kiinteää yhteistyötä luostarin johdon kanssa sekä ylläpitää ja kehittää opiston toimintaa edistävää monipuolista yhteistyöverkostoa.

Rehtori toimii työnantajan edustajana ja henkilökunnan esimiehenä ja osallistuu erikseen sovittavalla tavalla opetustyöhön.

Edellytämme rehtorilta ortodoksisen kirkon arvojen ja toiminnan tuntemista ja niiden kunnioittamista sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986 § 2) mukaista kelpoisuutta. Arvostamme erityisesti koulutusorganisaatiossa hankittua näyttöä tuloksellisesta johtamisesta ja esimiestoiminnasta, vapaan sivistystyön tuntemusta sekä aktiivista ja kehittävää työotetta. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä sitoutuminen läsnäoloon opiston arjessa ovat edellytys työssä menestymiselle.

Rehtorin tehtävää hakevan tulee liittää hakemukseensa CV ja enintään kahden A4 -sivun n mittainen kirjallinen esitys otsikolla ”Valamon opisto vuonna 2025 – rehtorin rooli jatkuvuuden turvaajana”. Kirjoitelmassa hakijan tulee kuvata näkemyksensä opiston kehittämisestä siten kuin hän sen toteuttaisi, mikäli tulisi valituksi.

Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään 1.8.2019 alkaen. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Valamon opisto, Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO ja sen tulee olla perillä viimeistään 31.5.2019. Kuoreen merkintä ”Rehtori”. Hakemuksen perusteella soveltuvimmaksi arvioidut hakijat kutsutaan haastatteluun Valamoon opistoon 7.6.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa opiston johtokunnan puheenjohtaja Juha – Petri Niiranen, s-posti: juhapetrin@gmail.com tai puh. 040 1745384 sekä varapuheenjohtaja arkkimandriitta Mikael, s-posti: mikael@valamo.fi tai puh. 050 3041471.

 

Tutustu kurssiesitteeseen

Tutustu Valamon Opiston uuteen vuoden 2019 kurssiesitteeseen.

Tulevat kurssit

Etsi ajankohdalla

Valitse opettaja

Katso kaikki

"Valamon opisto on kaikille avoin, ainutlaatuisessa luostariympäristössä toimiva kansanopisto. Se tarjoaa monipuolisesti koulutusta elämän eri aloilta. Opiskelu Valamossa antaa mahdollisuuden erityisesti hengelliseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja kasvuun."

Lue lisää