Bli bekant med ortodoxin: "Vad, var, när, varför"? 7/2023

31.07.2023 00:00 - 06.08.2023 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.07.2023 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, puh. 017 5701 810

Kurssin kuvaus

Under kursens gång får kursdeltagarna bekanta sig med ortodoxins grunder. Föreläsningarna behandlar centrala frågor såsom "vad, var, när och varför" i ortodoxin. Under kursen får man bekanta sig med den ortodoxa kyrkokonsten, centrala teologiska spörsmål och det andliga livet. 

Som lärare Rikhard Dahlström och fader arkimandrit Mikael.

Pris 300 €. Kursen får stöd från den ortodoxa kyrkan i Finland.

Kurssin ohjelma

PROGRAM © Med rätt till ändringar.

Måndag 31.7.

Välkommen till Valamo! Anmälning i klostrets reception.

15:00 Lunch

16:00 Inledning

16.30 Gudstjänstslivet - den gemensamma och private bönen

18:00- Vigilia. Frambärandet av Kristi heliga kors

19:30 Kvällsmåltid

Tisdag 1.8.

07:30- Frukost

09:00- Liturgi. Korsprocession till standen, vattnenvigning

11.30 Lunch

12:30 Social rättvisa, t.ex. förhållandet att äga

13:30 Hållbar utveckling (ortodox synvinkel)

15:00 Paus

15:30 Ortodox etik och moral. Dygder. Fri vilja, förhållandet till själviskhet, fåfänga, att döma andra, girighet, stolthet, kroppens lustar

18:00- Aftongudstjänst och akatistos till Kristi kors

19.30 Kvällsmåltid

Onsdag 2.8.

06:00- Morgongudstjänst

07:30- Frukost

09:00 Människorelationer. Guds avbild, Theosis. Men hur bemöta alla med kärlek? Att inte bli utnyttjad. Hur balansera?

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13.30 Ekumenik – den ortodoxa synvinkeln

15.00 Paus

15:30 Om helgonen

18:00- Aftongudstjänst

19.30 Kvällsmåltid

Torsdag 3.8.

06:00- Morgongudstjänst och liturgi

07:30- Frukost

09:00 Kyrkomusik

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13:30 Jämlikhetsfrågor - ortodoxa i minoritet eller t.ex. kvinnans roll

15:00 Paus

15:30 Eutanasi, abort, organdonation

18:00- Aftongudstjänst

19:30 Kvällsmåltid

Fredag 4.8.

06:00- Morgongudstjänst

07:30- Frukost

09:00 Kyrkoslaviska – ett heligt språk?

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13:30 Besök till klostrets gravgård

15:00 Paus

15:30 Hur och varför? Frågestund.

18:00- Aftongudstjänst (Gamla kyrkan)

19:30 Kvällsmåltid

Lördag 5.8.

06.00 Morgongudstänst och liturgi (Gamla kyrkan)

07:30- Frukost

09.00 Klosterlivet – vad är det?

12.00 Bönegudstjänst (Gamla kyrkan)

12:00 Lunch

13:00 Besök på Lintula kloster

15.00 Paus

16.30 Ikoner

18.00 Vigilia

20.00 Kvällsmåltid

Söndag 6.8. Kristi förklaring.

07:30- Frukost

08:15 Vattnenvigning.

09.00 Festliturgi och korsprocession runt kyrkan och hela klostrerområdet

12.00 Lunch

13.00 Sammanfattning, avslutning.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Dahlström Rikhard

Helsinkiläinen opettaja (pääaine ortodoksinen uskonto) sekä kirkkomuusikko (tällä hetkellä toimi nuorisokanttorin sijaisena). Teol.yo. Itä-Suomen Yliopisto, Uspenie -kvartetin sekä myös muiden kuorojen laulaja (basso profondo) Lärare (huvudämne ortodox religion) samt ortodox kyrkomusiker från Helsingfors (för tillfället vikarierande ungdomskantor). Studerande av ortodox teologi vid Östra-Finlands Universitet, sångare (basso profondo) i Uspenie-kvartetten samt övriga körer