Fortsättningskurs i ikonmålning: ikonteckning 11/2019