Fortsättningskurs i ikonmålning: Valtfritt motiv 5/2023

10.05.2023 00:00 - 17.05.2023 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.04.2023 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, p. 017 5701 810

, 623€/Opistohotelli 1hh, 550€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Som bäst passar kursen ikonmålare som bemästrar minst ikonmålningens grundläggande teknik, t.ex studerat på en grundkurs, även de längre hunna.  Ikonmotivet är valfritt, beroende på målarens vilja och färdigheter.  Den största delen av kursen ägnas åt praktiskt målande.  Teorin och ikonteologin byggs på de utvalda motiven.  Vid behov kan allt material inkl. den färdigt preparerade ikonskivan köpas på skolan.  Som lärare ikonograf Alexander Wikström.

Mors dags (12.5.2023) lunch ingår i kurspriset. 

Tämän kurssin maksamiseen voit hyödyntää Smartum-etuasi.

 

Kurssin ohjelma

IKONMÅLNING MED ETT VALFRITT MOTIV 10.-17.5.2023

Onsdag 10.5.

Ankomst till Valamo. Vid ankomsten anmäl dig i klostrets reception där du får din nyckel samt

studentkortet; vänligen håll den framme vid måltiderna i Trapesa och när du gör uppköp i klostrets suvenirbutik Tuohus.

Lunch i Trapesa.

Kl 15.00 Kursen inleds. Planering och teckning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Torsdag 11.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Teckning. Teckningen överförs på plattan.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Planering av färgsättningen samt ev. förberedelser för förgyllningen.

Kl 15.00 Paus.

Kl.15.30 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Fredag 12.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Förstärkning av linjerna.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Lördag 13.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Förljusningen på hudpartier och kläder påbörjas.

Kl 12.00 Bönestund.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Vigilia.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Söndag 14.5.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Liturgi samt en bönestund på morsdagen.

Kl 11.00 Lunch.

Kl 12.00 Den andra förljusningen på hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst, påskkanon och akatistos för den uppståndne Kristus.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Måndag 15.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Den tredje förljusningen på hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Tisdag 16.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 7.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 12.00- Lunch.

Kl 13.00 Finslipning av hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Finslipning, textning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Onsdag 17.5.

Kl 06.00 Morgongudstjänst.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Finslipning, genomgång samt utställning. Kursen avsluts.

Kl 11.30 Lunch.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Wikström Alexander