Fortsättningskurs i ikonmålning: Påskäggikoner

08.11.2017 13:00 - 17.11.2017 12:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2017 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi P. 017- 570 1401

, 523€/Opistohotelli 1hh, 450€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Tvåspråkig ikonmålningskurs i november, utvidgat tema!
Förutom påskäggsikoner eller i stället för dem är det möjligt att måla en ikon med valfritt motiv på en vanlig ikonplatta.

Som en symbol för Kristi uppståndelse har ett ägg, vars kalla hårda skal liknar en sluten gravgrotta där inuti finns ett nyt liv, varit en predikande hänvisning till vår frälsning.  Under århundraden har påskägg med varierande ikonmotiv målats på preparedare ägg av trä. Urvalet strolekar av färdigt grunderade ägg varierar mellan 8 och 12 cm.  Ikonmotivet är valfritt. Kursen närmast är avsedd för ikonmålare som tillräckligt bra bemästrar detaljerat målningsarbete.  På kursen hinner du måla, beroende på motiven, två eller tre ägg.  Som kurslärare ikonografen Alexander Wikström. Kursavgiften 523 € (enkelrum).

Kaksikielinen ikonimaalauskurssi marraskuussa, laajennettu aihe! 

Pääsiäismunaikonien lisäksi tai niiden sijaan on mahdollista maalata myös vapaa-aiheinen ikoni tavalliselle ikonipohjalle. 

Kristuksen ylösnousemuksen symboli muna, jonka kylmä kova kuori muistuttaa uuden elämän kätkevää suljettua hautaluolaa, on saarnannut omalla tavallaan pelastuksestamme. Jo vuosisatojen ajan on pääsiäiseksi ollut tapana maalata erilaisia ikoniaiheita pohjustetuille  puumunille.

Kurssilla on valittavana pohjustettuja puumunia, joiden koko on 8, 10 tai 12 cm. Ikoniaihe on vapaa. 

Kurssi on tarkoitettu pääasiassa maalareille, jotka hallitsevat tarpeeksi hyvin pienten yksityiskohtien maalauksen. Kurssin aikana ehtii aiheesta riippuen maalata kaksi tai kolme munaa.

Kurssin opettajana toimii ikonografi Alexander Wikström. 

Kurssimaksu 523 euroa 1 hh.

Kurssin ohjelma

Kursprogram kommer senare.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Wikström Alexander