Herkkä ihminen 2017

17.11.2017 13:00 - 19.11.2017 12:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.11.2017 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi P. 017 -570 1401

, 274€/Opistohotelli 1hh, 248€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

KURSSI ON TÄYNNÄ. ILMOITTAUTUMISIA OTETAAN VARASIJOILLE.

Arviolta 15 – 20 % ihmisistä on herkkiä tai melko herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta suhteessa valtaenemmistöön. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa herkkyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista reagointi- ja kokemistavoista. Keskeisinä teemoina ovat stressin hallinta ja kuormittumisen säätely. Herkkyyteen sisältyy kyky havaita ja aistia kaikkea ympärillä tapahtuvaa tavallista voimakkaammin. Tämän vuoksi herkkä ihminen kuormittuu helposti. Herkän ihmisen on tärkeää löytää keinot oman kuormittumisensa tunnistamiseen ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostuneille sekä täydentävänä kokemuksena aikaisemmilla kursseilla mukana olleille. Kouluttajana vaativan erityistason psykoterapeutti,
työ- ja organisaatiopsykologi PsL Erja Kemilä. Kurssihinta 274€/OH1, 248€/OH2

Kurssin ohjelma

Klo

Perjantai 17.11.

15.-16.00

Päivällinen

16.-18.00

Kurssin avaus

Herkkyyden määritelmä

- herkkyys temperamenttipiirteenä

- erityisherkkyyden käsite

18.-19.30

Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

19.30-20.00

Iltapala

20.-21.00

Reagointi- ja kokemistyylit

- herkkyyden tunnistaminen

- sisäisten mallien merkitys

Klo

Lauantai 18.11.

06.-08.00

Aamupalvelus ja liturgia

07.30-09.00

Aamiainen

09.-12.00

12.-13.00

Minäkuva ja itsetunto

- itsetunnon osa-alueet

- miten itsetuntoa voi parantaa

Stressi ja kuormittuminen

- liikakuormittumisen tunnistaminen

- itsetuntemustehtäviä

Lounas

13.-15.30

Stressi ja kuormittumisen säätely

- käytännön keinoja ja harjoituksia

15.30-16.00

16.-18.00

18.-20.00

Päiväkahvi

Toimintaympäristö ja ihmissuhteet

- herkkyys ilmapiirille

- vetäytyminen, liittyminen, vastavuoroisuus

Vigilia

20.-20.30

Iltapala

Iltatehtävä yksin tai pienryhmässä

Klo

Sunnuntai 19.11.

08. -10.00

Aamiainen

09.00-10.30

III hetki ja liturgia

10.30-12.00

12.00-13.00

Laadukas ja hyvä elämä

- hyvinvoinnin rakentuminen

- herkkyys ja itsehoito-ohjelma

Lounas

Huoneiden luovutus viimeistään klo 12.00!

13.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

14.00 Päätöskahvi

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Tiedostot

Opettaja

Kemilä Erja