Kristinuskon juurilla - Pyhän maan matkan lähijakso