Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät

21.09.2018 15:00 - 23.09.2018 14:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2018 21:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy peruutuspaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, puh.017-570 1401

, 99€/Opistohotelli 1hh, 99€/Vierasmaja 2hh, 99€/hlö Opistohotelli 2hh, 99€/Vierasmaja 1hh

Kurssin kuvaus

Viime vuosina on useimpiin seurakuntiin syntynyt venäjänkielisten uusien seurakuntalaisten aktivoimaa toimintaa. Muun muassa kuoroja, kerhoja ja keskustelupiirejä on perustettu. Yleistä on, että osallistujamäärä on rajallinen ja vertaistukea on vähän. Tietojenvaihtopäivien tarkoitus on tuoda esille kokemuksia, hyviä ja vähemmän toimiviksi osoittautuneita työmuotoja. Pääosassa ovat toimintaa pyörittävät henkilöt. Tapahtuman kieli on venäjä. Kurssi on jatkoa viime vuoden tapamiselle. Mukaan ovat tervetulleita niin uudet kuin aiemmin osallistuneet. Hinta 99€. Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta.

В последние годы в большинстве приходов Финляндской православной церкви появились новые формы приходской деятельности, устроителями и активистами которых становятся русскоязычные прихожане. Эти новые формы досуга членов православных общин включают в себя хоры, различные кружки и группы для бесед. Но, к сожалению, активных организаторов такой деятельности немного, и им не хватает поддержки коллег. Цель "Образовательных дней русскоязычных приходских активистов" - встреча для обмена опытом приходской работы среди русскоязычных православных, обсуждение оптимальных и оказавшихся неудачными форм досуга прихожан. Основная роль в "Образовательных днях" отводится тем, кто руководит данной деятельностью на православных приходах. Язык общения на мероприятии – русский. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 99 евро. Курс получает финансовую поддержку от Финляндской православной церкви.     

Kurssin ohjelma

Perjantai 21.9.

15.00                  Saapuminen ja päivällinen

16.00                  Kurssin avaus, opiston luokka 103

                            Alkupuheenvuoro piispa Arseni

16.30-17.15        Esittäytymiskierros                

18.00                  Ehtoopalvelus

19.30                  Iltapala, Trapesa

Lauantai 22.9.

6.00                    Aamupalvelus ja liturgia

7.30-                   Aamupala

9.15                     Miten seurakunta toimii – Anatoli Lappalainen

10.15                   Miten aloittaa – uusi toimintaryhmä Rovaniemellä – Zhanna Koskiniemi

11.15                   Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari – rukousta ja  työtä – nunna Ksenia

12.00                  Moleben

12.30                   Lounas

14.00                  Miten Suomen ortodoksinen kirkko toimii – Anatoli Lappalainen

14.45                  Varainhankinta kerhon toiminnan tukena – Irina Trifonova

15.45                  Kirkon venäjänkielinen viestintä – mitä se on ja mitä te toivoisitte sen                                       olevan – diakoni Vladimir Sokratilin

17.15                  Päiväkahvi

17.30–                Mahdollisuus synnintunnustukseen

18.00                  Vigilia

20.00                 Iltapala, Trapesa

 

Sunnuntai 23.9.

7.30-                   Aamupala, Trapesa

9.00                    Liturgia

11.00                   Lounas

12.30                   Loppukeskustelu

13.45                   Päätöskahvit

ДН И О Б М Е Н А О П Ы Т О М

А К Т И В Н Ы Х Р У С С К О Г О В О Р Я ЩИ Х П Р И Х О Ж А Н

2 1 . – 2 3 . 9 . 2 0 1 8

Пятница 21.9.

15.00                  Прибытие. Обед, кафе-ресторан «Трапеза»

16.00                  Открытие курса, класс 103

Вводное слово, епископ Арсений

16.30-17.15       Знакомство

18.00                  Вечерня

19.30                  Вечерний чай, кафе-ресторан «Трапеза»

 

Суббота 22.9.

6.00                   Утреня и Литургия

7.30–                 Завтрак, «Трапеза»

9.15                     Как действует приход? Анатолий Лаппалайнен

10.15                   Как положить начало? – новый кружок в Рованиеми

  Жанна Коскиниеми

  11.15                   Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь – молитва и труд, Монахиня Ксения

12.00                  Молебен

12.30                  Обед, «Трапеза»

14.00                  Как работает Финляндская Православная Церковь? Анатолий

   Лаппалайнен

  14.45                  Сбор средств как вид поддержки волонтерской работы, Ири- на Трифонова

15.45                  Русскоязычная информационная служба ФПЦ – что она есть –

   и чем вы хотели бы ее видеть, Диакон Владимир Сократилин

17.15                   Кофе, «Трапеза»

17.30                  Возможность исповедаться

18.00                  Всенощное бдение

20.00                  Вечерний чай, «Трапеза»

Воскресенье 24.9.

7.30–                 Завтрак, «Трапеза»

9.00                   Литургия

11.00                   Обед, «Трапеза»

12.30                  Заключительная беседа

13.45                  Кофе

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Tiedostot

Opettajan nimi

Opettaja

Useita

Katso, mitä muuta Valamossa tapahtuu

Tulevat jumalanpalvelukset Ajankohtaista