Elämän hyveet - Sokraattinen dialogi

02.03.2018 15:00 - 04.03.2018 14:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.02.2018 16:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi p. 017-5701401

, 199€/Opistohotelli 1hh, 173€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Mitä on hyvä ja mielekäs elämä? Miten hyveet voivat tukea
itsetuntemustamme ja onnellisuuttamme?

 

Millaisia hyveitä minun pitäisi kehittää omassa elämässäni?

Millaisia hyveitä nykypäivän työssä tarvitaan?
Onko nykyihmisen tarpeellista yleenä pohtia hyveitä?
Tule pohtimaan näitä teemoja yhdessä toisten kanssa.

Sokraattinen dialogi on ihmettelyä ja näkemysten vaihtoa.
Sokraattisessa työtavassa etsitään dialogin taitoja, muoka-taan
yhdessä tietoa, etsitään uusia näkökulmia ja muutetaan
ennakko-oletuksia. Sokraattinen dialogi opettaa meitä myös tekemään
parempia argumentteja ja perustelemaan näkemyksiämme. Se on myös tie itsetuntemukseen.

Viikonlopun työtapoina ovat ryhmäkeskustelu ja annetut pienet harjoitukset.

Kurssille otetaan mukaan sekä ensikertalaisia kuin myös aiemmin
osallistuneita. Kurssiohjelmassa huomioidaan aiemmin sokraattiseen
dialogiin osallistuneet. Kurssi tukee ajattelun ja argumentaation
taitoja. Opimme tunnistamaan ja perustelemaan paremmin omia
mielipiteitämme ja näkemyksiämme.

Kurssi sopii kaikille itsetuntemuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kurssi soveltuu erittäin hyvin ihmistyötä tai asiakastyötä tekeville,

jotka haluavat kehittää keskustelutaitojaan. Kurssi voi olla myös pieni

levähdyspaikka kiireisen arjen keskellä.

Kurssi voi myös syventää omaa filosofian harrastuneisuutta.
Opettaja: TeT, dos. Pia Houni

Kurssin ohjelma

Perjantai 2.3.

15.00- Päivällinen
16.00-18.00 Kurssin avaus.
Ajattelu käyntiin yhdessä! Tutustumme hyveisiin ja niiden mahdollisuuksiin arjessamme. Käymme
läpi sokraattisen dialogin perusasioita. Illaksi pieni pohdiskeluteema tarinan pohjalta
18.00 IX paastohetki, hetkipalvelus. Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgia
19.30-20.00 Iltapala

Lauantai 3.3.

6.00 Parastasis-aamupalvelus ja, p. Johannes Krysostomoksen liturgia
7.30- Aamiainen
9.00-12.00 Sokraattinen dialogi osallistujien aktivoimasta aiheesta
12.00 Lounas
/Moleben
13.00 Rentoutusharjoitus. Sokraattinen dialogi jatkuu.
16.00 Päiväkahvi
16.30-18.00
Sokraattisen dialogin päättäminen.
18.00 Vigilia, jonka lopussa ristin esiinkanto ja kumartaminen
19.00-19.30 Iltapala
19.30 Elokuvaesitys


Sunnuntai 4.3.

7.30- Aamiainen
9.00 III hetki ja p. Basileios Suuren liturgia
10.30-11.15 Päätöskeskustelu. Oma reflektioharjoitus sokraattisen dialogin teemasta.
11.30 Lounas

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Tiedostot