Herkkä ihminen 2018/2

02.02.2018 15:00 - 04.02.2018 14:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2018 14:00

kurssit@valamo.fi Puh. 017 570 1401

, 279€/Opistohotelli 1hh, 253€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Arviolta 15-20 prosenttia ihmisistä on herkkiä tai melko herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta suhteessa valtaenemmistöön. Kurssin tavoitteena on lisätä tieto herkkyydestä ja herkälle ihmiselle ominaisista reagointi- ja kokemistavoista. Keskeisinä teemoina ovat stressin hallinta ja kuormittumisen säätely.   Herkkyyteen sisältyy kyky havaita ja aistia kaikkea ympärillä tapahtuvaa tavallista voimakkaammin.  Tämän vuoksi herkkä ihminen kuormittuu helposti. Herkän ihmisen on tärkeää löytää keinot oman kuormittumisensa tunnistamiseen ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen.

Kurssi sopii kaikille herkkyydestä kiinnostuneille sekä täydentävänä kokemuksena aikaisemmilla kursseilla mukana olleille. Kouluttajana vaativan erityistason psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologi, PsL Erja Kemilä

Kurssin ohjelma

 

OHJELMA

Klo                Perjantai  17.11.

16.00             Kurssin avaus

16.15             Herkkyyden määritelmä

  • herkkyys temperamenttipiirteenä
  • eritysherkkyyden käsite

                     

18.00            Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

19.30            Iltapala

20.00            Reagointi ja kokemistyylit

                      -  sisäisten mallien merkitys

                                              

Klo                Lauantai 18.11.

06.00             Aamupalvelus ja liturgia

07-09.00        Aamiainen                                               

09.00             Minäkuva ja itsetunto

                      - itsetunnon osa-alueet

                      - miten itsetuntoa voi parantaa

                      Stressi  ja kuormittuminen

                       - liika kuormittumisen tunnistaminen

                       - itsetuntemustehtäviä

12.00             Lounas/Moleben                                                           

13.00             Stressin ja kuormittumisen säätely

                          - käytännön keinoja ja harjoituksia                     

15.30             Päiväkahvi                                               

16.00             Toimintaympäristö ja ihmissuhteet

                            - herkkyys ilmapiirille

                            - vetäytyminen, liittyminen, vastavuoroisuus

18.00             Vigilia                                                                                                

20.00             Iltapala

 Iltatehtävä yksin tai pienryhmässä

 

Klo                Sunnuntai 19.11.

 

8.00         Aamiainen                                               

09.00             III hetki ja liturgia                    

10.30-12.00   Laadukas ja hyvä elämä

                       - hyvinvoinnin rakentuminen

                      -  herkkyys ja itsehoito-ohjelma

12.00             Lounas

13.00             Yhteenveto ja loppukeskustelu                                         

14.00              Kahvi

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettajan nimi

Opettaja

Erjä Kemilä

Katso, mitä muuta Valamossa tapahtuu

Tulevat jumalanpalvelukset Ajankohtaista