Kohti läsnäoloa, sisäisiä voimavaroja ja Jumalan tuntemista 6/2022