Monta tietä totuuteen - kokonaisvaltaisempaa tietokäsitystä kohti 8/2023