Arkistojen aarteet – syvyyttä fiktion kirjoittamiseen 7/2020

01.07.2020 00:00 - 04.07.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2020 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi puh. 017-5701810

, 305€/Opistohotelli 1hh, 271€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Arkistojen aarteet – syvyyttä fiktion kirjoittamiseen

Arkistojen aarteet -kurssi on suunnattu fiktion kirjoittajille, jotka etsivät teksteihinsä syvyyttä ja historiallista perspektiiviä. Kurssi keskittyy monipuolisesti erilaisiin lähteisiin ja tosielämän tapauksiin kirjoittamisen inspiroijana. Tutustumme erityisesti historiallisiin taustamateriaaleihin, kuten arkistoihin, kirjeisiin ja valokuviin. Samalla mietitään, kuinka lähteet voi sulauttaa osaksi omaa kirjallista ääntä. Pohdittavaksi nousevat faktan ja fiktion suhde sekä kirjoittajan vastuu tosihenkilöitä kuvatessa. Kurssilla tehdään pieniä kirjoitusharjoituksia ja madalletaan kynnystä oman tekstin tuottamiseen. Kurssin opettajan, kirjailija Asko Jaakonahon romaani Onnemme tiellä pohjautuu Lapuan liikkeen tositapahtumiin ja sijoittuu Valamon lähimaisemiin.

Kurssi sopii kaikille fiktion kirjoittamisesta kiinnostuneille, sekä aloittelijoille että edistyneille, jotka haluavat syventää omaa kirjoittamistaan. Kurssi soveltuu sekä proosan että draaman kirjoittajille. Kurssiohjelma on tarkoitettu ajattelun herättämiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen.
Tutustumme arkistojen käyttöön ja niiden tarjoamiin aineistoihin. Käymme läpi sekä perinteisiä arkistoja että internetin arkistokokoelmia ja etsimme niistä itselle sopivaa materiaalia. Mietimme, millainen lähdekirjallisuus voisi inspiroida omaa kirjoitusprosessia ja kuinka hyödyntää historiallisen tekstin tyylikeinoja ja kieltä. Haemme omaa tyyliä ja kerronnallista otetta. Opimme ennakkoluulottomasti etsimään fiktion rakennusaineksia mistä tahansa – tekstistä, kuvasta tai lähipiirin suullisesta perimätiedosta. Historiallisen näkökulman lisäksi tutkimme, mistä nykypäivää kuvaavaan tekstiin voi hakea impulsseja.

Kaunokirjallisten tekstinäytteiden avulla puramme auki, millaisia tausta-aineistoja fiktiiviseen tekstiin on piilotettu sisään. Kirjailija Asko Jaakonaho valottaa konkreettisin esimerkein myös omaa luovaa työtään. Onnemme tiellä -romaani pohjautuu Heinävedellä vuonna 1930 tapahtuneeseen poliittiseen murhaan. Kuinka syntyy fiktiivinen tulkinta keskenään ristiriitaisista ja aukkoisista oikeudenkäyntipöytäkirjoista? Millaisen suhteen fiktio ottaa tosielämän henkilöihin, jotka eivät enää ole itse kertomassa tapahtumien kulusta?

Pohdimme omaa kirjoitusprosessia: mistä kirjoittaminen lähtee liikkeelle ja mistä johtuvat kirjoittajan lukot? Kurssilla avautuu näkökulma, että kirjoittaminen on itseilmaisun lisäksi ympäröivän maailman havainnointia ja vaikutteiden suodattamista. Lähdemateriaalit tarjoavat mahdollisuuden asettua toisina aikoina ja toisissa olosuhteissa eläneiden ihmisten asemaan ja tuovat ajattelun syvyyttä omaan
kirjoittamiseen. Pienet kirjoitusharjoitukset auttavat käyttämään lehtitekstiä, valokuvaa tai kirjettä kirjoitusprosessin käynnistäjänä. Kurssin jälkeen osallistujalla on käytössään työkalupakki arkistojen ja muun lähdemateriaalin käyttöön oman ilmaisun rikastuttajana.

Kurssin opettaja, kirjailija Asko Jaakonaho on julkaissut historiallisia romaaneja: Onnemme tiellä (Otava 2012) ja Valon juhla (Otava 2017). Hän on erikoistunut kirjailijantyössään historiallisten lähdemateriaalien käyttöön kaunokirjallisuuden osana. Lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä sekä työskennellyt Ylellä dokumentaristina ja uutistoimittajana.

Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma tietokone tai kirjoitusvälineet pienten kirjoitusharjoitusten tekemiseen.

Lisätietoja kurssin ohjelmasta voi kysyä opettajalta:
asko.jaakonaho(at)gmail.com

 

Kurssin ohjelma

Arkistojen aarteet - syvyyttä fiktion kirjoittamiseen

1.-4.7.2020

Keskiviikko 1.7.

Huom! Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen.

Lounas / Päivällinen

15.30 Kurssin avaus. Ohjaajan ja opiskelijoiden esittäytyminen. Toiveet kurssille, osallistujien tavoitteet.

16.15 Erään murhan anatomia: Heinävedelle sijoittuvan Onnemme tiellä -romaanin syntyprosessi. Prosessissa käytetyt arkistolähteet.

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

20.00- Kirjoitusharjoitus: valokuva kirjoittamisen innoittajana. Pienen

21.00 tarinan kirjoittaminen valikoiduista valokuvista. Mitä kuva voi kertoa? Mitä kuvalta voi kysyä? Harjoitusten tavoitteena on rohkaista spontaaniin lyhyen tekstin tuottamiseen ja tarjota työkaluja omien kirjoitusrutiinien monipuolistamiseen.

Iltapala

Torstai 2.7.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia (jatkuu n. klo 8.15 asti)

7.30- Aamiainen

9.00 Kirjoittamisen impulssit: mistä kirjoittaminen lähtee liikkeelle? Kuinka käytetään erilaisia lähdemateriaaleja jokapäiväisen kirjoittamisen alkupisteenä? Mitkä seikat vaikeuttavat aloittamista?

9.45 Harjoitusten purku pareittain. Rakentavan palautteen antaminen.

10.30 Ajankuvan luominen. Esimerkkiaineistona mm. sanomalehdet. Miten syntyy kokemuksellinen, monikerroksellinen, moniaistillinen kuvaus menneestä maailmasta tai vieraasta paikasta?

12.00 Lounas

13.00 Kirjoitusharjoitus: sanomalehden pikku-uutisesta novelliksi tai tarinan aihioksi.

13.45 Läpileikkaus erilaisiin arkistoihin. Millaisia arkistoja fiktion kirjoittaja voi käyttää, miten arkistoissa voi vierailla. Käydään läpi arkistojen sisältöä ja toimintaa konkreettisin esimerkein.

15.15 Tauko

16.00 Tosielämän henkilöistä kirjoittamisen etiikka: kuinka kirjoittaa eläneistä henkilöistä ja millaista moraalista vastuuta siihen liittyy?

Kuinka samastua eri aikoina eläneiden ihmisten kokemus- maailmaan? Millaista on kirjiottaa muusta henkilöstä kuin itsestäni?

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Iltapala

Perjantai 3.7.

6.00 Aamupalvelus

7.30 Aamiainen

9.00 Kirjoitusharjoituksen purku, opettajan palaute.

9.45 Omalta koneelta arkistoihin. Internetistä löytyvät aineistot, esim. kuva-arkistot, pienpainatteet, Gutenberg-projekti. 10.30 Mitä kirjeet kertovat tai mitä ne salaavat? Kirjeissä oleva aikakauden tyyli ja kieli. Esimerkkinä Tulenkantajien kirjeet.

12.00 Lounas

13.00 Kirjoitusharjoitus: entisajan kirje. Leikitellään historiallisella tyylillä, heittäydytään toisten henkilöiden nahkoihin ja toisiin aikakausiin. Vastataan autenttiseen, historialliseen kirjeeseen itse kirjoitetulla kirjeellä.

13.45 Kaunokirjallisia esimerkkejä ja lukuvinkkejä. Kuinka hankkia kaunokirjallisuudesta virikkeitä omaan kirjoittamiseen. Tietokirjallisuus kaunokirjallisuuden rakennusaineena.

14.30 Tauko

15.00 Taustamateriaalista fiktioksi. Lähteiden näkyvyys fiktiivisessä tekstissä. Kuinka "piilottaa" tehty taustatyö fiktiivisen tekstin luontevaksi osaksi? Faktojen tarkistaminen, faktan ja fiktion rajankäynti.

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Iltapala

Lauantai 4.7.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia (jatkuu n. klo 8.15 asti)

7.30 Aamiainen

9.00 Kirjeenkirjoitusharjoituksen purku yhdessä

9.45 Kurssin annin purku sekä kysymykset ja palaute

10.30 Eteenpäin omassa kirjoittamisessa. Syvennytään kurssilla esiin nousseisiin teemoihin, jotka kaipaavat vielä käsittelyä.

12.00 Päätöslounas

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Jaakonaho Asko

Olen Asko Jaakonaho, Tampereella asuva vapaa kirjailija. Historialliset romaanini pohjautuvat tosielämän henkilöihin. Esikoisromaanini Onnemme tiellä sijoittuu Heinävedelle, Valamon luostarin lähimaisemiin. Valamo tarjoaa kirjoituskurssilaisille keskittymiseen virittävän ympäristön. Kursseillani tavoitteena on keskusteleva ja innostava ilmapiiri. Tuon keskusteluihin mukaan omia kokemuksiani ja havaintojani kirjailijan työstä. Toivon kurssilaisten löytävän uusia näkökulmia ja työkaluja omaan kirjoittamiseen.