Ikonmålning med ett valfritt motiv 10/2021

04.10.2021 00:00 - 11.10.2021 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.09.2021 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, p. 017 570 1810

, 524€/Opistohotelli 1hh, 461€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Som bäst passar kursen ikonmålare som bemästrar minst ikonmålningens grundläggande teknik, t.ex har studerat på en grundkurs  -eller även de längre hunna. Välj ditt önskade ikonmotiv och måla det i klostrets lugn och ro! Största delen av kursen ägnas åt praktiskt målande.  Teorin och ikonteologin byggs på de utvalda motiven.  Vid behov finns det material att köpa på skolan. 

Som lärare medverkar ikonograf Alexander Wikström. 

Pris 524 €/enkelrum eller 461 €/dubbelrum

Kurssin ohjelma

Fortsättningskurs: IKONMÅLNING MED ETT VALFRITT MOTIV 4.-11.10.2021

Måndag 4.10. Ankomst till Valamo. Vid ankomsten anmäl dig i klostrets reception där du får din nyckel samt Studentkortet; vänligen håll den framme vid måltiderna i Trapesa. Lunch i Trapesa.

Kl 16.00 Kursen inleds. Planering och teckning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Tisdag 5.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Teckning. Teckningen överförs på plattan.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Planering av färgsättningen samt ev. förberedelser för förgyllningen.

Kl 15.00 Paus.

Kl.15.30 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Onsdag 6.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Praktiskt målande med grundfärger.

Kl 15.00 Paus. Kl 15.30 Förstärkning av linjerna.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Torsdag 7.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Förljusningen på hudpartier och kläder påbörjas.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Fredag 8.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Den andra förljusningen på hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Lördag 9.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst och liturgi.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Vid önskan arbete på egen hand.

Kl 10.00 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 12.00 Bönestund (‘moleben’).

Kl 12.00 Lunch.

Kl 13.30 Den tredje förljusningen på hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Praktiskt målande och undervisning.

Kl 18.00 Vigilia.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Söndag 10.10.

Kl 7.30- Frukost.

Kl 09.00 Liturgi.

Kl 11.00- Lunch.

Kl 13.00 Finslipning av hudpartier och kläder.

Kl 15.00 Paus.

Kl 15.30 Finslipning, textning.

Kl 18.00 Aftongudstjänst med akathistos och trippelkanon.

Kl 19.30 Kvällsmat.

Måndag 11.10.

Kl 06.00 Morgongudstjänst.

Kl 07.30- Frukost.

Kl 09.00 Finslipning, genomgång samt utställning. Kursen avsluts.

Kl 11.30 Lunch.

OBS! Vänligen checka dig ut senast kl 12.00 med att lämna din nyckel i klostrets reception.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Wikström Alexander