Kirkolliset toimitukset

Katumuksen sakramentti (synnintunnustus)

Ortodoksiseen elämään kuuluu katumuksen sakramenttiin osallistuminen. On suotavaa, että jokaisella olisi oma rippi-isä, jonka luona käydään säännöllisesti synnintunnustuksella. Usein synnintunnustuksella käyminen liittyy myös pyhiinvaellukseen. Valamon luostarissa ortodoksien on mahdollista osallistua katumuksen sakramenttiin pyydettäessä. Usein vigilian aikana joku papeista tulee ottamaan synnintunnustukselle. Tavallisimmin synnintunnustukselle otetaan ns. talvikirkossa eli pääkirkon yhteydessä olevassa pienemmässä kirkossa. Jos talvikirkon ovi on kiinni, se useimmiten tarkoittaa, että talvikirkossa on parhaillaan synnintunnustus.

Kaste ja mirhavoitelu

Luostarissa toimitetaan myös kasteita. Luonnollisinta on kuitenkin, että kaste toimitetaan siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi kastettava tulee. Kasteet toimitetaan tavallisimmin ns. talvikirkossa, joskus myös pääkirkossa. Kaste pyritään toimittamaan upottamalla, ja siksi aikuisia kastetaan joskus myös järvessä. Jos ortodoksiseen kirkkoon liittyvä on jo kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengeen nimeen, ortodoksiseen kirkkoon voidaan liittää mirhavoitelun kautta. Luostarissa toimitetaan myös kirkkoonliittämisiä mirhavoitelun kautta, jos kyseessä on esimerkiksi luostarissa talkootöissä käynyt henkilö, jolle luostari on tullut läheiseksi.

Esirukouspyynnöt

Kirkoissa on esirukouspyyntöjä varten muistelulappuja, joihin voi kirjoittaa sellaisten ihmisten nimiä, joiden puolesta haluaa pyytää esirukousta. Heidän muistokseen otetaan osanen ehtoollisleivästä proskomidiä toimitettaessa ennen liturgian eli ehtoollisjumalanpalveluksen alkua. Lappuihin kirjoitetaan ainoastaan etunimi, mieluiten sen kirkollisessa muodossa. Eläville tarkoitetuissa lapuissa on tavallisesti punainen teksti ja kuolleille tarkoitetuissa lapuissa musta (tai sininen) teksti. On myös mahdollista pyytää muistelemaan proskomidissa 40 päivän ajan, puolen vuoden ajan tai vuoden ajan. Näistä pidemmistä muisteluista annetaan luostarille lahjoitus, 40 päivän muistelusta 10 euroa, puolen vuoden muistelusta 50 euroa ja vuoden muistelusta 100 euroa. Myös rukouspalveluksissa eli molebeneissa luetaan esirukouksia nimeltä mainiten. Rukouspalvelukseen osallistuvien on mahdollista tuoda rukouspalvelusta toimittavalle papille rukouspalveluksen alkaessa omia muistelulappuja, joihin on kirjoittanut niiden henkilöiden nimiä, joiden puolesta haluaa rukoiltavan rukouspalveluksessa.

Panihida

Panihidassa eli muistopalveluksessa rukoillaan edesmenneelle pelastusta. Panihida toimitetaan tyypillisesti heti kuoleman tapahduttua, 40 päivää kuoleman jälkeen ja kuoleman vuosipäivinä. Panihidaa voi pyytää toimitettavaksi myös luostarissa. Panihidan yhteydessä on tapana antaa luostarille lahjoitus. Panihidoja ei toimiteta pääsiäisen jälkeisellä kirkkaalla viikolla aina Tuomaan tiistaihin asti eikä mielellään sunnuntaisin.

Hautauspalvelus

Luostarin hautausmaahan haudataan veljestön jäseniä, mutta silloin tällöin myös maallikoita, jotka eläessään ovat tavalla tai toisella olleet lähellä luostaria ja sopineet luostarin kanssa hautaamisesta luostarin hautausmaahan. Hautauspalveluksia toimitetaan hautausmaan tsasounassa ja luostarin kirkossa vuodenajasta ja saattoväen määrästä riippuen. Ortodoksisessa hautauspalveluksessa vainaja lepää keskellä kirkkoa avoimessa arkussa juhlapukuun puettuna jalat kohti alttarihuonetta. Saattoväki seisoo arkun ympärillä palavat tuohukset kädessä. Hautajaisten väri on ylösnousemusta kuvaava valkoinen. Rukouksien ja veisujen keskeinen sanoma on esirukous vainajan sielun puolesta ja luja luottamus Kristuksessa tapahtuvaan ylösnousemukseen.

Ortodoksisen perinteen mukaan vainaja tulisi haudata kolmen päivän kuluttua kuolemasta, koska Kristus nousi kolmantena päivänä kuolleista. Vainaja asetetaan jalat itään päin, jolloin ylösnousemuksessa hänen kasvonsa ovat kohti itää. Välittömästi kuoleman jälkeen toimitetaan muistopalvelus eli panihida, joka tulisi toimittaa myös kolmantena, yhdeksäntenä ja neljäntenäkymmenentenä päivänä kuoleman jälkeen ja joka vuosi kuoleman muistopäivänä.

Avioliittoon vihkiminen

Luostareissa ei toimiteta avioliittoon vihkimisiä. Avioliittoon vihkimiset sopivat luonnollisemmin seurakuntakirkkoihin kuin luostariin, joka on pyhitetty toisenlaiselle elämänmuodolle.