Elämänkirjo värein ja kuvin

08.11.2018 15:00 - 11.11.2018 14:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2018 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi puh. 017-570 1401

, 295€/Opistohotelli 1hh, 261€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Kurssilla on kuvailmaisun lisäksi mahdollisuus pysähtyä oman itsen äärelle. Värien ja kuvien avulla peilaamme ja käsittelemme erilaisia elämän kysymyksiä ja tunteita; Kuinka voin? Mistä mielekäs elämä rakentuu? Kuinka arvostan itseäni? Tämä auttaa lisäämään itsetuntemusta ja syventämään minätietoisuutta. Kurssille osallistuminen ei edellytä taitovaatimusta. Teknisen osaamisen sijaa keskitymme tunneilmaisuun Tekemisen luonne on kannustava ja lähtökohta henkilökohtaista kädenjälkeä tukeva. Jokainen työskentelee omilla väreillä ja välineillä. Kurssilla käytettäväksi soveltuvat hyvin akryylivärit sekä kaikki muut värit paitsi öljyvärit. Opettajana Kirsi Ryynänen.

Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin ateria per kurssipäivä.

Kurssin ohjelma

torstai 8.11.

15.00 Lounas

16.00 Kurssin avaus ja tavoitteet

Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta ennen klo. 18.00.

18.00 Ehtoopalvelus

19.00 Tunteet ja kuva – perehdytys työskentelyyn


perjantai 9.11.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia

7.30 - Aamiainen

9.00 Työskentelyä

Johdatus prosessimaiseen kuvantekemiseen – harjoituksia

12.00 Lounas

13.00 Työskentelyä

Tunteiden kirjo – ilmaisu kuvissa

Oman tunneilmaston tunnistaminen, valinta

16.00 Tauko

18.00 Vigilia

19.00 Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta

lauantai 10.11.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia

7.30 - Aamupala

9.00 Työskentelyä

Oman tilanteen – tunteen työstämistä

Kuvateknistä ohjausta

12.00 Lounas

13.00 Työskentelyä

Oman tilanteen – tunteen työstämistä
Prosessin vaiheet

16.00 Tauko

18.00 Vigilia

19.00 Mahdollisuus ostaa iltapala Trapesasta

sunnuntai 11.11.

9.00 Liturgia

8-10 Aamupala

10.00 Työskentelyä

Töiden viimeistelyä, haluttaessa lyhyet henkilökohtaiset keskustelut, pienen taidenäyttelyn pystytys

12.00 Lounas

13.00-13.45 Kurssin päätös

Loppuyhteenveto ja kokemusten jakaminen

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Ryynänen Kirsi

Kirsi Ryynänen on kuvataiteilija (ylempi AMK) ja kuvailmaisun opettaja. Oma taiteellinen työskentely on ollut osa Kirsin elämää liki 30 vuotta. Kuvantekeminen on Kirsille ilmaisun lisäksi näkemistä, kokemista ja merkityksellisen kuvittamista. Kirsi on järjestänyt Piitta yrityksen kautta kuvailmaisun koulutuksia ja kursseja 15 vuoden ajan. Hänellä on ollut ryhmiä yksittäisille kurssilaisille sekä lukuisille yhteistyötahojen asiakkaille sosiaali- ja terveysalan järjestöistä oppilaitoksiin. Keskeistä työssä on ohjata osallistujia löytämään jokaiselle ominainen ilmaisun tapa sekä vahvistaa henkilökohtaista kädenjälkeä. Tämä on vapauttavaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia sekä lisää itsetuntemusta. Voit nähdä Kirsin teoksia ja lukea lisää hänen työstään Piitan kotisivuilta, www.piitta.fi