Bli bekant med ortodoxin 7/2024

21.07.2024 00:00 - 26.07.2024 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.07.2024 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, p. +358 17 5701 810

, 300€/Opistohotelli 1hh, 260€/hlö Opistohotelli 2hh, 260€/Vierasmaja 1hh

Kurssin kuvaus

Under kursen bekantar vi oss med grunderna för den ortodoxa tron. Vid föreläsningarna dryftas centrala frågor såsom "vad, var, när, hur och varför" inom ortodoxi. Förutom centrala teologiska spörsmål behandlar vi även den ortodoxa kyrkokonsten och det andliga livet.  Som lärare på kursen teol.stud. Rikhard Dahlström.  

Kurssin ohjelma

PROGRAM © Med rätt till ändringar.

Söndag 21.7.

Välkommen till Valamo! Anmälning i klostrets reception.

15:00 Lunch

16:00 Inledning

16.30 Gudstjänstslivet - den gemensamma och private bönen

18:00- Aftongudstjänst

19:30 Kvällsmåltid

Måndag 22.7.

06:00- Morgongudstjänst

07:30- Frukost

09.00 Klosterlivet – vad är det?

11.30 Lunch

12:30 Social rättvisa, t.ex. förhållandet att äga

13:30 Hållbar utveckling (ortodox synvinkel)

15:00 Paus

15:30 Ortodox etik och moral. Dygder. Fri vilja, förhållandet till själviskhet, fåfänga, att döma andra,

girighet, stolthet, kroppens lustar

18:00- Aftongudstjänst

19.30 Kvällsmåltid

Tisdag 23.7.

06:00- Morgongudstjänst, liturgi

07:30- Frukost

09:00 Människorelationer. Guds avbild, Theosis. Men hur bemöta alla med kärlek? Att inte bli utnyttjad. Hur balansera?

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13.30 Ekumenik – den ortodoxa synvinkeln

15.00 Paus

15:30 Om helgonen

18:00- Aftongudstjänst

19.30 Kvällsmåltid

Onsdag 24.7.

06:00- Morgongudstjänst och liturgi

07:30- Frukost

09:00 Kyrkomusik

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13:30 Jämlikhetsfrågor - ortodoxa i minoritet eller t.ex. kvinnans roll

15:00 Paus

15:30 Eutanasi, abort, organdonation

18:00- Aftongudstjänst

19:30 Kvällsmåltid

Torsdag 25.7.

06:00- Morgongudstjänst, liturgi

07:30- Frukost

09:00 Kyrkoslaviska – ett heligt språk?

12:00 Bönegudstjänst

12:30 Lunch

13:30 Besök på Lintula kloster

15:00 Paus

16.00 Hur och varför? Frågestund.

18:00- Aftongudstjänst

19:30 Kvällsmåltid

Fredag 26.7.

06.00 Morgongudstänst

07:30- Frukost

09.30 Om Ikoner

12.00 Bönegudstjänst

12:00 Lunch

13.00 Sammanfattning, avslutning.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Dahlström Rikhard

Helsinkiläinen opettaja (pääaine ortodoksinen uskonto) sekä kirkkomuusikko (tällä hetkellä toimi nuorisokanttorin sijaisena). Teol.yo. Itä-Suomen Yliopisto, Uspenie -kvartetin sekä myös muiden kuorojen laulaja (basso profondo) Lärare (huvudämne ortodox religion) samt ortodox kyrkomusiker från Helsingfors (för tillfället vikarierande ungdomskantor). Studerande av ortodox teologi vid Östra-Finlands Universitet, sångare (basso profondo) i Uspenie-kvartetten samt övriga körer