Kirjaston käyttö

Kirjaston vanha kokoelma, ns. Laatokan Valamon kokoelma, sijaitsee suljetussa holvissa. Teoksia annetaan tutkijoille lukusalikäyttöön kirjaston virka-aikana. Teosten ja muiden dokumenttien käsittelyssä noudatetaan erillisiä ohjeita. Henkilökunta opastaa niiden haussa.

Uuden kokoelman teoksia annetaan lainaksi 28 vuorokaudeksi, tutkijoille sopimuksen mukaan. Lainat voi uusia kolme kertaa, jos niistä ei ole voimassa olevia varauksia. Kotilainaksi ei anneta aikakauslehtiä, hakuteoksia, käsikirjoja, eikä harvinaisteoksiksi määriteltyjä aineistoja.

Kirjaston tiloissa on useita lukupaikkoja. Asiakkaiden käytössä on kopiokone, tulostus- ja skannausmahdollisuus sekä Internet-yhteys.

Tietokantaan luetteloitua kokoelmaa voi selata verkkokirjastossa kirjautumatta. Kirjautumalla omiin tietoihin Valamon kirjastokortin asiakastunnuksella ja nelinumeroisella tunnusluvulla, voi verkkokirjastossa myös uusia lainat, rakentaa virtuaalisen lempikirjahyllyn, muokata yhteystietoja sekä varata ja arvostella aineistoja. Laajennettu haku -valikon avulla pystyy tiedonhakua rajaamaan ja laajentamaan monin vaihtoehdoin. Sitä kautta voi lisäksi seurata uutuuskirjojen saapumista kokoelmaamme.

Kaukopalvelussa noudatetaan kaukopalvelukirjastojen sopimia ohjeita sekä lähettäjäkirjaston määräyksiä. Kaukopalvelu on maksullista. Jos tahdot kaukolainata teoksen kokoelmastamme, käänny lähimmän kirjastosi puoleen asiassa.