Kirjaklubin julkaisut

Kirjakerhon kautta tilattavia julkaisuja

Hintoihin lisätään postikulut.

UUSI -VALAMO – elävää luostariperinnettä Suomessa

Elävää luostariperinnettä Suomessa.

Heinäveden Papinniemessä vuodesta 1940 lähtien sijainnut Kristuksen kirkastuksen muistolle pyhitetty luostari on suomalainen miesluostari. Sen vuosisataisen juuret ovat luovutetulle alueelle jääneellä Valamon saarella. Moni vierailija esittää kysymyksen, mitä munkkeus tarkoittaa ja mitä askeesi ja kilvoittelu on. Siihen veljestö tarjoaa kysyjälle mahdollisuuden tutustua luostariin tämän kirjan kuvien ja pyhiinvaellusmatkan avulla. Armoatuova askeesi on tarpeen jokaiselle kristisylle. Askeesin avulla kristitty suuntaa askellensa hyveiden tielle. Nidottu, 40 s. Hinta 5,00 €

VALAMON VANHUKSEN KIRJEITÄ

Sidottu 224 s. Hinta 11,00 €.

FILOKALIA I-V

Filokalia eli “rakkaus kauneuteen” on kokoelma suurten kilvoittelijoiden kirjoituksia 300 1400-luvuilta sisar Kristodulin suomentamana. Sarjaan kuuluu viisi teosta, joista viimeinen osa sisältää nimi- ja asiahakemiston sekä kreikkalais-suomalaisen sanaston Filokalian tärkeimmistä käsitteistä. Hinta 50 € / sarja (sidottu).

SISÄINEN VALTAKUNTA

Kallistos Ware kiteyttää kirjassaan itäisen kristillisyyden jumalanpalveluselämän ja hengellisyyden keskeisiä näkökulmia. Sidottu, 360 sivua. Sisäinen valtakunta on tarkistettu ja laajennettu laitos kirjasta,  joka on  jo ilmestynyt englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja kreikaksi. Se valaisee itäisen kristillisyyden jumalanpalveluselämän ja hengellisyyden keskeisiä näkökulmia. Metropoliitta Kallistoksen ajattelu on syvällistä, harkitsevan viisasta ja tasapainoista. Hänen ilmaisunsa on suoraa ja selkeää. Sidottu, 360 sivuinen. Hinta 22,00 €.

IKONIEN KUNNIOITTAMISESTA

Ikonien kunnioittamisesta on ensimmäinen arabiasta käännetty ortodoksinen kirja. Näin se avaa suomalaiselle lukijalle kokonaan uuden ortodoksisen kulttuurialueen.Sidottu 118 sivua. Hinta 19,50 €

ISÄ CLEOPAN ELÄMÄ

Romanian ortodoksinen kirkko koki kommunistivallan aikana raskaan vainon. Monet papit, munkit ja maallikotkin pakotettiin näkymättömiin. Sihastrian luostarin johtaja isä Cleopa kätkeytyi vuoristometsiin kilvoittelemaan erakkona. Siellä, kuusien juurella, hiljaisuudessa hän löysi rauhan ja sisäisen lakkaamattoman rukouksen. Sidottu. 295 sivua. Hinta 9,90€.

VAELTAJAN KERTOMUKSET

Kirjan sisältö ruokkii sisimmässämme olevaa kaipuuta Jumalaa kohti ja antaa runsaasti käytännön ohjeita Jumalan läheisyyden saavuttamiseksi.Värikäs ja elämää sykkivä teos on hyödyllinen ja mielenkiintoinen lukukokemus. Miten on mahdollista rukoilla lakkaamatta ja miten voi mieli olla aina Jumalaan suunnattu. Näiden perustavaa laatua oleviin kysymyksiin kirjan koditon vaeltaja etsii vastausta 1800-luvun puolivälin Venäjällä pappien, sotilaiden ja kauppiaitten ja rosvojen parissa. Repussaan hänellä on korppupussi, Pyhä Raamattu ja Filokalia-teos. Sidottu,126 sivua. Hinta 13,90 €.

RUKOUKSESTA

Rukouksesta on arkkimandriittta Sofronin (K. 1993) toinen suomeksi ilmestynyt kirja. Tekijää pidetään yhtenä viime vuosisadan merkittävimmistä ortodoksisista ohjaajavanhuksista ja teologisista kirjoittajista. Kirja koostuu kolmesta osasta, joissa käsitellään rukouksen luonnetta, Jeesuksen rukouksesta ja hengellistä elämää. Sidottu 219 sivua. Hinta 25,50 €.

IKONIT, IHMISET JA SOTA

Ikonit, ihmiset ja sota – kirja ortodoksien vaikeista vaiheista sodan jaloissa

Kari Kotkavaara, Petter Martiskainen (toim.): Ikonit, ihmiset ja sotajulkaisuaika: tammikuu 2009

Kirja on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään ihmisten vuonna 1939 kohtaamiin elämän vaiheisiin molemmin puolin Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajaa. Alueina ovat Karjalan kannas, Laatokan Karjala, Petsamo sekä myös Viena ja Aunus. Toisessa osassa aihepiiri rajautuu muutamaan Suomen suurruhtinaskunnan (1809 – 1917) leirikirkkoon.

Kirjassa on runsaasti kuvia ja sivujen kuvituksen lisäksi erillinen, lähes 60 sivua käsittävä kuvaliite upeine värikuvineen.

Kirjoittajina ovat ensimmäisessä osassa akatemiatutkija, dosentti, FT Kari Kotkavaara, väitöskirjaa taidehistoriasta Jyväskylän yliopistoon tekevä, FM Katariina Husso sekä Jyväskylän yliopistossa taidehistoriasta väitellyt ja nykyään Moskovan Andrej Rublevin museossa tutkijana toimiva, FT Žanna Belik.

Toisessa osassa kirjoittajina ovat Valamossa toimivat kansanopiston opettaja, TM Vladimir Sokratilin ja Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori Helena Nikkanen sekä Pietarin Venäläisen taiteen museon konservaattori Nina Rusakova.

 Sidottu, 192 sivuinen. Hinta 11,00 €.

JOHANNES KRYSOSTOMOS II

Antiokian Kultasuu pyhä Johannes Krysostomos on kristikunnan kaikkien aikojen suurimpia sananjulistajia. Vuoden 390 tienoilla hän piti Antiokian seurakunnalle sarjan opetuspuheita, joissa hän kävi lävitse koko Johanneksen evankeliumin. Nyt julkaistavat puheet kattavat evankeliumin jakeet 3:35 - 10:21. Sidottu, 324 sivua. Hinta 15,00 €.

USKON LUOTSI: Sergei Okulov Karjalan ortodoksien v

''Sinun jättämäsi jälki Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa on häviämätön. Sinun nimesi yhtyy erottamattomasti Suomen ortodoksisen kirkon ja varsinkin Karjalan historiaan.''
Näin totesi arkkipiispa Herman Sergei Okulovista.
Kuka oli Sergei Okulov? Tämä Suistamolla 1853 syntynyt, Sortavalassa elämäntyönsä tehnyt ja Kuopiossa 1940 kuollut ortodoksisen uskon luotsi oli suomenkielisen ortodoksisen julkaisutoiminnan uranuurtaja, 1918 perustetun Sortavalan pappisseminaarin rehtori, suomenkielisen jumalanpalveluselämän tien aukaisija ja ortodoksisen identiteetin puolustaja itsenäisessä Suomessa.
Tässä teoksessa Okulovin toimintaa tarkastellaan rajakarjalaisen ja suomenkielisen ortodoksisuuden rakentajana. Samalla teos hahmottaa Okulovin näkemystä siitä, mikä ortodoksisuudessa on kestävintä sekä miten ortodoksin tulisi suhtautua yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Sidottu, 421 sivua. Hinta 9,90 €.

SYNAKSARION

Synaksarion on kokoelma ortodoksisen kirkon pyhien miesten ja naisten elämäkertoja. Ajallisesti kokoelma kattaa vanhan liiton hurskaat ja kaksi vuosituhatta itäisen kristikunnan pyhiä, näiden joukossa myös ensimmäisen vuosituhannen läntiset pyhät. Maantieteelllisesti kokoelma ulottuu Etiopiasta Petsamoon, Britanniasta Persiaan ja Tunisiasta Alaskaan. Kokoelmasta on ilmestynyt syys-, loka-, marras-, joulu-, tammi-, helmi-, maalis-, huhti-, touko-, kesä-, heinä- ja elokuu. Hinta 33,00 € / kpl

USKO – ELÄMÄN VOIMA

Piispa Aleksin (1941-1984) opetuspuheiden kokoelma "Usko, elämän voima", sisältää lähes yhdeksänkymmentä opetuspuhetta vuosilta 1980-1983. Piispa Aleksin saarnat ovat hengellistä ravintoa ja ne tuovat lohtua ja toivoa elämään. Mukana on esipaimen Aleksin lyhyt elämänkerta. Kirjaan sisältyy myös piispa Aleksin kuolinvuoteellaan venäjän kielestä kääntämä metropolitta Vladimirin Hengelliset jyväset-mietekokoelma. Nidottu, 411 sivua. Hinta 9,90 €.

SINÄ VAHVISTIT POHJOISEN KANSAN

Oulun ortodoksisen hiippakunnan synty ja historia.
Oulun ortodoksinen hiippakunta on alueeltaan maan laajin; sen pohjoisimmat kirkot sijaitsevat Inarin kunnassa ja eteläisimmät Vaasan seudulla. "Sinä vahvistit pohjoisen kansan" on kuvateos ja historiallinen katsaus pohjoisen ortodoksisuuden syntyvaiheisiin, myöhempään historialliseen kehitykseen ja nykyhetkeen sekä hiippakunnan alueen pyhäköihin, niitä kaunistaviin kuviin ja liturgiseen esineistön. Sidottu, 155 sivuinen. Hinta 7,00 €.

KOLMIAURINKOISTA VALOA KOHTI

Kirjassa on viisi aihepiiriä: Kirkon uskosta, Kirkon elämästä, Jeesuksen rukouksesta, askeesista ja luostarielämästä sekä toivosta vajavaisuuksien maailmassa. Luennot on valittu niin, että niistä muodostuu yhdessa harmoninen kokonaisuus. Luentojen pitäjinä toimivat mm. Pyhän Andreaan skiitan johtaja arkkimandriitta Efraim Athosvuorelta, Pyhän Johannes Kastajan luostarin pappismunkki arkkimandriitta Zaharias Englannin Essexistä ja nunna Kristoduli Lintulan luostarista. Monista kirjan teemoista on niukalti suomenkielistä materiaalia.

Sidottu, 447 sivuinen teos. Sisältää värikuvia. Hinta 10 €.

VENÄLÄISEN TEOLOGIAN TIET (osat 1 ja 2)

Georges Florovski (1893-1979) on 1900-luvun merkittävimpiä ortodoksisia teologeja, jonka vaikutus näkyy monin tavoin ortodoksisessa maailmassa.

Florovski on julkaissut useita tutkielmia patristiikan alalta. Kaksiosainen, monipuolinen historian ja teologian analyysi Venäläisen teologian tiet ilmestyi Pariisissa 1937. Teos kuvailee persoonallisella tavalla teologian moninaisia vaiheita ja lukuisia vaikuttajia alkaen 1400-luvulta, jolloin Venäjä alkoi voimistaa suhteitaan länteen ja yhteydet Bysanttiin heikkenivät.

Florovski arvostelee kirpeästi venäläisen teologian läntisiä vaikutteita ja puolustaa patristista traditiota. Traditio merkitsee luovaa, elävää kokemusta ja kirkon kriittistä henkeä. Hän ei epäröi hylätä teologisia näkökantoja eikä tuomita henkilöitä, joiden kanssa on eri mieltä.

Kirjan kääntäjä Irmeli Talasjoki on tehnyt suuren työn kootessaan valtavan lisätietomäärän kirjan alaviitteissä oleviin selityksiin ja erityisesti kirjan tekstissä mainittujen henkilöiden kuvauksiin.

Sidottu, 460 sivuinen. Hinta 15 €/kpl.

ORTODOKSINEN ELÄMÄNTAPA

Sidottu 132 sivua. Hinta 14,00 €.

AUTIOMAAN HAASTE

Kirja on katsaus autiomaaisien kilvoitteluperinteeseen luostarilaitoksen syntyvaiheista hesykasmiin ja Jeesuksen rukoukseen. Teoksen kirjoittaja on opiskellut teologiaa Pariisissa ja on nykyään Viron ortodoksisen kirkon esipaimen. Sidottu, 192 sivua. Hinta 15,00 €.

ATHOS -KAJASTUKSIA PYHÄLTÄ VUORELTA

Athos - kajastuksia pyhältä vuorelta kertoo yhdeksän kiehtovaa näkökulmaa ja matkakertomusta pyhiinvaelluksesta Athosvuoren luostarivaltakuntaan. Henkilöt, jotka ovat kokeneet tämän ortodoksisen luostarielämän ja bysanttilaisen kulttuurin elävän todellisuuden, jakavat kokemuksiaan. Athoksella arki on kaukana, mutta tunne olemassaolosta on todellinen.
Athosvuori sijaitsee Pohjois-Kreikassa ja se on Kreikan valtion alainen autonominen alue. Athosvuorella on nykyisin 20 luostaria ja 2300 munkkia.
Athos - kajastuksia pyhältä vuorelta syntyi halusta jakaa suomalaisten athoksenkävijöiden kokemuksia, sekä kertoa sanoin ja kuvin tästä ainutlaatuisesta paikasta maailmassa.
Jokaisen kirjoittajan suhde Athosvuoreen on omanlaisensa. Joku on käynyt siellä kerran, toinen on taas viettänyt siellä kuukausia tutustuen ja osallistuen luostarin elämään. Kaikkia tarinoita kuitenkin yhdistää hiljainen ihmettely tämän ikivanhan maailman keskellä. Bysanttilainen kulttuuriperinne on elänyt Athosvuoren alueella yli 1000 vuoden ajan ja se jatkuu yhä elinvoimaisena.
Pyhiinvaeltajien yhä kasvava joukko kertoo kaipuusta yksinkertaisempaan elämäntapaan ajassa, jossa kiireinen aikataulu ja tulosvastuu varjostavat ihmisten elämää.
Kirjoittajina on erilaisia henkilöitä poliitikosta uskontotieteilijään ja munkista taidehistorioitsijaan. 


Sidottu 271 sivuinen. Hinta 12 €.

ILOITKAAMME JA RIEMUITKAAMME

Ikoneja 1600- luvulta 1900- luvulle suomalaisista kokoelmista. Toim. Arkkimandriitta Arseni. 121 sivua. Hinta 6 €.

JUMALANÄIDIN PUUTARHA

Arkkimandriitta Kerubim: Jumalanäidin puutarhaSuomentanut: nunna Kristoduli

Jumalanäidin puutarha kertoo elämästä, joka lähes kaikille meille on jäänyt ja jää helposti yhä tuntemattomaksi. Se kertoo siitä, miten Athoksen munkit ja erikoisesti sen erakkoisät elivät ennen toista maailmansotaa ja itse asiassa ennen sitä ja sen jälkeenkin Athoksella. Näin siksi, että monet asiat tuossa erikoisessa elämässä ovat varmasti pysyviä ja ajasta, vuodesta riippumattomia

Sidottu,  311 sivuinen. Hinta 10 €.

KAUNEUDEN VOIMAA ETSIMÄSSÄ

Irinja Nikkanen (1920-2008) oli pikkutytöstä asti voimakastahtoinen ja tarmokas. Hänellä oli myös herkkä oikeudenmukaisuuden taju. Tästä Ilomantsissa syntyneestä luonnonystävästä tuli vuosien mittaan nelilapsisen perheen äiti ja ortodoksisen kirkon monipuolinen vaikuttaja. Irinja Nikkasen omaäänisen , kiehtovan elämänkerran on taltioinut uskontotieteen dosentti, toimittaja ja kirjailija Eira Hernberg.

Sidottu, 345 sivuinen. Hinta 9,92 €.

SINUN ARMOSI SUOJAAN

Runoteos opettaja ja runoilija Nina Karpin (1922-2008) kolmas runoteos. Tämä kirja sisältää myös Valamon luostarin aiemmin julkaisemat runoteokset Siunaavan käden alla ja Polku puutarhassa. Sidottu. 191 sivua. Hinta 12,00 €.

TAIPALEEN VARRELTA

Kaisu Putkosen (s.1959) kirjoituskokoelma sisältää 50 lyhytmuotoista hartauskirjoitusta kirkkovuoden kierron mukaan. Teemat käsittelevät kirkkovuoden suuria juhlia, sekä pyhien ihmisten muistopäiviä ja muita ajankohtaisia teemoja. Sidottu. 128 sivua. Hinta 12,00 €.

ELÄMÄN ÄITI

Neitsyt Maria Varhaiskirkon opetuksessa. Serafim Seppälän (FT) toimittamassa kirjassa käydään läpi, mitä varhaisen kristikunnan ajattelijat ovat kirjoittaneet Jeesuksen Äidistä 150-750 vuosien vaihteessa Lisäksi kirjassa luodaan katsaus Marian asema ja merkitys Koraanissa ja islamissa. Sidottu. 383 sivua. Hinta 36,00 €.

VALAMON LUOSTARIN AARTEET

Arkkimandriitta Sergei (toim.) VALAMON AARTEET

Suomennokset: Sergius Colliander, Helena Pavinskij, Irmeli TalasjokiValokuvat: Henna Hietainen, Petter Martiskainen, Martti Markovaara, Pentti Potkonen, Vesa-P. Takala, Sergei Veretennikov, Akseli Virtanen

Valamon luostarin aarteet -teosta on valmisteltu useamman vuoden ajan yhteistyössä Kuopion ortodoksisen kirkkomuseon ja Moskovan Andrei Rublevin museon tutkijoiden kanssa. Kirja on tähän asti laajin Valamon kirkkoja taideaarteita käsittelevä tietoteos. Teoksen asiantuntija-artikkeleista osa on teemoista, joita ei ole juurikaan aiemmin tutkittu, kuten luostarin käsikirjoitukset, grafiikka- ja muotokuvakokoelma, arkisto sekä arkkitehtipiirustusten kokoelma. Lisäksi artikkeleja on luostarin ikoneista, sakraaliesineistä, kirkkotekstiileistä, emali- ja puukaiverrustöistä, maisemamaalauksista ja ikoniaarteiden konservoinnista.

Kirjoittajina ovat mm. piispa Arseni, taidehistorian professori Heikki Hanka, taidehistorioitsija Vladimir Petrov, johtava konservaattori Helena Nikkanen, tutkijat Svetlana Bolshakova, Marina Baslykova ja Zhanna Belik. Kirjassa on runsas ja laadukas kuvitus. Teos liittyy Valamon luostarin Heinävedellä toimimisen 70-vuotisjuhlaan, jota on vietetty luostarissa vuoden 2010 aikana monin tapahtumin.

Kustantajan esittelyteksti:

Valamon luostarin aarteet -kirjassa kerrotaan kuvin ja sanoin luostarin kirkko- ja taideaarteista. Vuosisatojen varrella Venäjän keisarit, kauppiaat ja rikkaat luostarin ystävät ovat muistaneet Valamoa monilla arvokkailla lahjoilla. Ne ovat olleet kiitollisuuden osoituksia Jumalalle luostarin kantamista esirukouksista, joihin on tullut odotettu rukousvastaus tai annettua lahjaa on seurannut esirukouspyyntö.

Tässä tietoteoksessa on toistakymmentä asiantuntija-artikkelia eri teemoista, kuten ikoneista, käsikirjoituksista, kirkkotekstiileistä, sakraaliesineistä sekä maisema- ja muotokuvamaalauksista. Tämä teos on toteutettu yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon ja Moskovan Andrei Rublevin museon tutkijoiden kanssa. Teoksen artikkeleissa on runsaasti ennen julkaisematonta, uutta tutkimustietoa. Hinta 81,60 €.

EVAKKOMUNKIT HEINÄVEDELLÄ

"Laatokan Valamon kaksisataahenkinen munkkiveljestö evakuoitiin talvisodan keskeltä ja he päätyivät Heinävedelle. Miten veljestön asettuminen Papinniemen kartanoon käytänössä tapahtui? Miten ikääntyvä veljestö selvisi hevosvetoisesta maataloudesta kivikkoislla savolaispelloilla. Millaista oli terveydenhuolto, kun ammattiapu oli kirkonkylällä puolen päivän matkan päässä hevosella kulkien? Tämä kirja perustuu Valamon luostarinarkiston asiakirjoihin. Niiden kautta hahmottuu kolme ensimmäistä vuosikymmentä Papinniemen arkea, kun Uudesta Valamosta tuli vanhan veljestän koti. Alku oli hankalaa; olihan koko luostari käsitteenä Sisä-Suomessa vieras ja sodanjälkeinen pula-aika säännöstelytalouksineen aiheutti loputonta kirjeenvaihtoa viranomaisten kanssa. Vaikka ulkoiset puitteet muuttuivat evakuoinnin myötä ja muutos uhkasi välillä jo tukahduttaa luostarin, 1970-luku ennakoi jo uutta nousua. Luostarin liki tuhatvuotinen perinne elää ja vaikuttaa edelleen Heinävedellä. Teoksen on kirjoittanut luostarin ystävä ja pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijämme, maisteri Elsi Takala.

Sidottu, 334 sivuinen. Hinta 20 €.

ÄÄNIKIRJA JOBIN KIRJA

Valamon luostari on tuottanut äänikirjan Raamatun Vanhan testamentin Jobin kirjasta – elävästä kirjasta kärsimyksen salaisuudesta. Äänikirja koostuu kahdesta - kumpikin reilun tunnin kestävästä - CD-levystä, joissa lukijoina ovat aiheeseen varsin hyvin sopivat julkisuudesta tuutut näyttelijät. Äänikirjaa voi ostaa Valamon luostarin nettikaupasta (Valamon nettikauppa Tuohus)

Jobin kirja. Vanhan testamentin Jobin kirjassa esitellään Saatana Jumalan poikana, joka saapuu Jumalan valtaistuimen eteen. Saatana kinuaa Jumalalta luvan piinata Jobia. Hän väittää, että Jobin harras usko Jumalaan perustuu vain siihen , että Jumala on antanut hänelle yllin kyllin maallista hyvää. Hinta 7,76 €.

Ohjaus Ritva Holmberg

Job: Hannu-Pekka Björkman

Jumala: Kalle Holmberg

Saatana: Viktor Drevitski

Elifas: Timo Torikka

Bildad: Ville Virtanen

Sofar: Petri Korhonen

Elihu: Johannes Lahtela

Kertoja: Pekka Milonoff

HENGELLISEN ELÄMÄN AAKKOSET

Dimitri Rostovilaisen Hengellisen elämän aakkoset -niminen teos on ilmestynyt ensimmäisen kerran suomenkielellä jo vuonna 1938 Valamon luostarin toimesta. Sidottu, 272 sivua. Hinta 20,00 €.

SCHMEMANNIN PÄIVÄKIRJAT

Isä Alexander Schmemannin viimeisten vuosien päiväkirjat käsittelevät syvästi uskoa, jumalanpalvelusta ja kirkkoa. Merkintöjen hiljaisen henkilökohtainen, itseä etsivä ja suorapuheinen luonne säpsähdyttää lukijaa ja pysäyttää hänet tutkiskelemaan omaa todellisuuttaan. Sidottu, 463 sivua. Hinta 15 €.

TÄMÄ PYHÄ MIES

Gillian Crow: Tämä pyhä mies - Vaikutelmia metropoliitta Anthony BloomistaEnglanninkielinen alkuteos: This Holy Man. Impression of Metropolitan AnthonyEnglannista kääntänyt: Fevronia Orfanos

Surozin metropoliitta Anthony (Bloom) oli yksi viime vuosikymmenten kunnioitetuimmista kirkonmiehistä, hengellisistä kirjailijoista ja radioäänistä. Monet hänen kirjansa, kuten Rukouskoulu ja Elävä rukous, ovat muodostuneet klassikoiksi. Britannian venäläis-ortodoksisen kirkon johtajana hän oli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ortodokseista.

Mutta kuka oli metropoliitta Anthony, ihminen saarnamiehen ja hengellisen ohjaajan julkisen roolin takana? Miten hänen työnsä munkkina, lääkärinä, piispana, seurakuntapappina ja hengellisenä isänä vaikutti hänen toimintaansa kirkon palvelijana ja kirjailijana?

Tämä teos on ensimmäinen kattava esitys metropoliitta Anthonyn elämästä ja toiminnasta. Kirjassaan Gillian Crow maalaa kiehtovan muotokuvan hyvin ristiriitaisesta ihmisestä. Toisaalta metropoliitta Anthony oli karismaattinen, lämmin persoona, joka säteili ympäristöönsä riemullisen uskonsa hehkua. Toisaalta hän joutui kamppailemaan ankarasti voittaakseen ujoutensa, epävarmuutensa ja ajoittaisen masentuneisuutensa. Tämä sympaattinen, rehellinen muotokuva kiinnostanee kaikkia, joita metropoliitta Anthonyn omat teokset ovat koskettaneet.

Gillian Crow on ortodoksinen kirjailija ja Moskovan patriarkaatin Surozin hiippakunnan (Iso-Britannia) hiippakuntasihteeri. Hän teki yhteistyötä metropoliitta Anthonyn kanssa toistakymmentä vuotta.

Sidottu,  366 sivuinen. Hinta 9,90 €.

PYHIINVAELTAJAN VALAMO – RUKOUKSEN JA TYÖN LUOSTAR

Kirjassa kerrotaan sanoin ja kuvin Valamon luostarin historiasta ja nykypäivästä. Nidottu, 151 sivua. HInta 4,00 €.

KIRJEITÄ INNALLE

Kirjeitä Innalle - Skeemaigumeni Johanneksen kirjeitä Ina Collianderille vuosilta 1947-1957

Suomennos: Sergius Colliander

 

Kirjassa on 85 skeemaigumeni Johanneksen kirjettä taitelija Ina Collianderille. Kirjeet on suomentanut taiteilijan poika, isä Sergius Colliander.

Kirjan alussa kääntäjä sanoo kirjeiden olleen aarre hänen äidilleen: jatkuva ehtymätön voimanlähde. Nyt kirjassa esillä olevat suomennetut kirjeet avaavat yksinkertaisen ilmaisunsa kautta turvallisen polun ortodoksisen hengellisyyden syvälliseen tuntemiseen.

Skeemaigumeni Johannes on sanonut: "Pyhien isien kirjoituksia voidaan ymmärtää vain elämällä, koskapa he eivät kirjoittaneet järkeillen vaan tunteella, kirjoit¬tivat siitä, mitä itse olivat eläneet. Pelkällä järjellä ei heidän opetustaan voida oikealla tavalla tajuta — se on vähän samaa kuin jos apteekista ottaa lääkkeitä tuntematta kemiaa ja saa ihan vastakkaista lääkettä."

Nidottu,  168 sivuinen. Hinta 11 €.

PYHISSÄ IHMEELLINEN JUMALA – LINTULAN JA VALAMON L

Diakoni, TM Marko Mäkisen laatima ensimmäinen laajempi ja kuvitettu teos luostariemme pyhänjäännöksistä suomen kielellä. Nidottu, 281 sivua. Hinta 30,00 €.

ARKKIPIISPA PAAVALI -ESIPAIMENEMME

Arkkipiispa Paavali - Esipaimenemme -valokuvakirja kertoo kuvin kunnioitetun ja aina muistettavan Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Paavalin elämästä. Isä Esipaimen eli mielenkiintoisen ja monisäikeisen elämän kohoten Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispaksi. Hänen elämässään oli myötä- ja vastoinkäymisiä. Ne kasvattivat hänestä arvostetun, rakastetun, lujan ja aina kirkkokuntansa parasta ajattelevan Persoonan. Vuosikymmenien saatossa häntä opittiin suuresti arvostamaan myös laajasti Suomen ulkopuolella.

Arkkipiispa Paavali oli munkki, teologi, kirkkomuusikko, kääntäjä, kirjoittaja, diplomaatti, säveltäjä, kirkon paimen, hengellinen johtaja, kasvattaja, hengen mies, syvällinen rukoilija, jolle Jeesuksen rukous oli tärkeä.

Tämä valokuvakirja on kunnianosoitus Arkkipiispa Paavalille - Ortodoksisen Veljestön yhdelle perustajajäsenelleen ja ensimmäiselle puheenjohtajalleen - ja pyrkimys säilyttää hänen muistonsa nuoruudesta elämänsä viimeisiin päiviin asti.

Ollos iäti muistettu, Isä Esipaimenemme!

Sidottu, 127 sivuinen. Hinta 12 €.

IKONI PUHUU – TIETOA IKONIEN KIELESTÄ JA ELÄMÄNVAI

Marianna Flinckenberg-Gluschkoffin kirja ikonin olemuksesta, yksityiskohtien merkityksestä ja ikonin käytöstä. Sidottu, 189 sivua. Hinta 32,00 €.

AHKEROIKAA JA RUKOILKAA, ISÄ JEVLOGIN KIRJEITÄ

Arkkimandriitta Panteleimon (koonnut ja suomentanut): Ahkeroikaa ja rukoilkaa - Isä Jevlogin kirjeitä 

Pappismunkki Jevlogi (1876-1969) oli viimeisiä Heinäveden Valamossa eläneitä Laatokan Valamon kilvoittelijaisiä. Vanhus tunnettiin syvää hengellistä elämää viettävänä kilvoittelijana. Tästä kertovat myös hänen rippilapsilleen lähettämänsä kirjeet, jotka on koottu tähän kirjaan.

Kirjassa kerrotaan myös kirjeiden vastaanottajien, myöhemmän skeemanunna Serafiman ja Jevpraksija Petrovna Voronkovan, elämästä.

Nidottu,  128 sivuinen. Hinta 12 €.

VEDESTÄ JA HENGESTÄ

Alexander Schmemann: Vedestä ja Hengestä 

 Alkuperäinen teos: Of Water and The Spirit 

Suomennos: Matti Sidoroff 

Tämä kirja selittää kristinuskon perusasiaa: kastetta. Kristityksi tullaan kasteen ja voitelun sakramentin kautta eli "vedestä ja Hengestä", kuten Jeesus asian Evankeliumissa ilmaisee (Joh.3:5). Kaste on portti Jumalan valtakuntaan eli elämään Jumalan yhteydessä, mikä liturgisesti toteutuu eukaristian sakramentissa. Kirjassa "Vedestä ja Hengestä" on korostetusti esillä huoli siitä, että kaste on vain heikosti läsnä kristillisessä tietoisuudessa, vaikka se ei ole hävinnyt minnekään kirkon liturgisesta käytännöstä - olkoonkin, että siinäkin se on menettänyt paljon muinaisesta hohdostaan. Meille on kyllä selvää, että pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla, mutta harva tiedostaa, että siinä me joka vuosi juhlimme myös omaa kastettamme, jonka kautta olemme päässeet iloitsemaan kaikesta siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme. Kaikki tämä on ilmaistu kasteen ja voitelun sakramentin teksteissä ja rituaaleissa, jotka käydään läpi ja selitetään kirjassa yksityiskohtaisesti. Vaikka teos ilmestyi englannin kielellä jo vuonna 1974, sen sanoma on yhä tuore ja ajankohtainen, ja saatavilla nyt suomenkielisenä käännöksenä. 

Nidottu,  272 sivuinen. Hinta 20 €.

ISÄ ARSENI

Isä Arseni on yksi ortodoksisen maailman suosituimmista hengellisistä kirjoista, joka on käännetty useille eri kielille. Venäjän uusmarttyyrien ja tunnustajien muistolle omistettu kirja kertoo ortodoksisesta pappismunkista ja ohjaajavanhuksesta, joka eli vuosina 1894-1975. Alunperin taidehistorioitsijaksi valmistunut tiedemies valitsi munkkiuden ja pappeuden tien aikana, jolloin Neuvostoliiton uskontopolitiikka pakotti monet uskovat kätkemään vakaumuksensa ja tarvittaessa myös kärsimään sen puolesta. Seurakuntapappina aluksi toiminut isä Arsenikin joutui viranomaisten rangaistustoimien kohteeksi ja vietti noin 20 vuotta karkotuksissa ja leireillä, muun muassa kovennetun kurin leirin oloissa. Elämänsä viimeiset vuodet isä Arseni eli hiljaisuudessa auttaen ja ohjaten hengellisiä lapsiaan, jotka salaa kokoontuivat hänen luokseen jumalanpalveluksiin. Hän korosti erityisesti lähimmäisen auttamista ja Jumalan kuvan näkemistä jokaisessa ihmisessä.

Toinen painos. Sidottu, 458 sivuinen. Hinta 24,50 €.

KIUSAUKSET

Uskontotieteen professori René Gothónin kertoo Kiusaukset-kirjassaan, mitä hän on oppinut isä Teofilokselta. Autiolla saarella sijaitsevassa keljassa Gothónikysyy vanhukselta miten meidän tulisi toimia tässä ajassa, ettemme joutuisi kiusausten vietäviksi. Nidottu, 176 sivua. Hinta 20,00 €.

PAASTOSTA PÄÄSIÄISEEN

Suvi Heino (toim.): Paastosta pääsiäiseen 

Paastosta pääsiäiseen sisältää suuren paaston ja pääsiäisen ajan ruokaohjeita. Teos on suunniteltu erityisesti paaston ajalle, jolloin liha ja maitotaloustuotteet eivät ole sallittuja ruoka-aineita. Tarkkojen paastosääntöjen mukaan edes kalaa ei syödä kuin parina juhlapäivänä suuren paaston aikana.

Toimittaja Suvi Heinon kokoama Paastosta pääsiäiseen jakaantuu kolmeen osaan. Kirja alkaa laskeutumisajasta suureen paastoon, bliniviikosta ja laskiaissunnuntaista, jolloin käytetään loppuun kaikki maitotaloustuotteet ja muut paaston ajalle tarpeettomat ruoka-aineet.

Toisessa osassa on jo laskeuduttu paastoon. Tällöin ruoanlaitossa käytetään kasviksia, vihanneksia, sieniä, marjoja, hedelmiä, kasvisperäisiä öljyjä ja pähkinöitä.

Vihdoin 40 päivän paaston jälkeen koittaa juhlien juhla, pääsiäinen, jonka tunnelmaan virittäviä runsaita herkkuja valmistetaan kirjan kolmannessa osassa.

Kirjan alussa Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Sergei kertoo paaston merkityksestä ja perinteestä ortodoksisessa kirkkovuodessa.

Paastoaminen on vanha kristillinen perinne, jolla on lähtökohta Raamatussa. Jo paratiisissa Jumala antoi Aatamille ja Eevalle paastosäännön, käskyn olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. Täydellinen paasto on ennen ehtoollista, jolloin ei syödä eikä juoda mitään puolen yön jälkeen. Ortodoksinen kirkko kehottaa paastoamiseen sen terveitä jäseniä.

Paastosta pääsiäiseen -keittokirjan reseptit on koottu eri lähteistä. Kirjassa on oma osionsa, johon on koottu erinomaisia ruokaohjeita Valamon luostarin ravintola Trapesan keittiöstä.

 

Sidottu,  112 sivuinen. Hinta 10 €.

ÄÄRETTÖMYYS

Kirja käsittelee äärettömyyttä filosofien, fyysikkojen ja matemaatikkojen, mutta myös kristittyjen kirjoittajien näkökulmasta. Viktor Riissanen, nidottu, 203 sivuinen. Hinta 17,50 €.

PYHÄN BASILEIOS SUUREN LAAJA LUOSTARISÄÄNTÖ

Pyhä Basileios Suuri: Pyhän Basileios Suuren laaja luostarisääntö 

Suomentanut: Fevronia Orfanos 

Kirjan kuvituksena on käytetty Valamon luostarin vanhojen käsikirjoitusten kuvituksia.

Ortodoksisissa    luostareissa kautta maailman noudatetaan yhteistä luostariperinnettä, joka pohjautuu pyhän Basileios Suuren luostarisääntöön. Jokaisessa luostarissa on oma ohjesääntönsä, mutta perustana on kuitenkin tämä pyhän Basileios Suurenluostarisääntö, joka ilmestyy nyt Valamon luostarin kustantamana ensimmäistä kertaa suomenkielisenä laitoksena.

Monissa ortodoksista luostarielämää käsittelevissä kirjoissa viitataan juuri näihin sääntöihin. Ne on esitetty 55 kysymyksen ja vastauksen muodossa. Jotkut kysymykset ovat saaneet lyhyen vastauksen, kun taas toisiin kysymyksiin vastaus on useita sivuja.

Vaikka nämä säännöt ovat peräisin 300-luvulta, ne ovat edelleen käyttökelpoisia nykyajan munkeille ja nunnille, mutta ne avaavat näkymän luostarielämään myös kenelle tahansa lukijalle.

Sidottu, 160 sivuinen. Hinta 12 €.

SILTA ARJEN JA PYHYYDEN VÄLILLÄ – VALAMON OPISTO 3

Valamon Opiston 30-vuotis juhlakirja.
Valamon opisto perustettiin vuonna 1986, kun yhteiskunnassa virinnyt voimakas kiinnostus ortodoksista kirkkoa kohtaan aiheutti vahvoja paineita Valamon luostarille ja sen rajallisille voimavaroilla. Luostarin yhteydessä sijaitseva opisto - yli 40 000 opiskelijaa on kolmen vuosikymmenen aikana osallistunut opiston kursseille. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kokea pyhyyttä ja viedä sitä mukanaan omaan arkeensa.

Juhlakirjassa opiston perustajat, työntekijät, opiskelijat ja yhteistyökumppanit muistelevat vuosikymmenten toimintaa
ja pohdiskelevat tulevaisuuden näköaloja. Kirjan tekemiseen osallistui yli 40 kirjoittajaa. Juhlakirja sisältää myös runsaasti kuvia
opiston toiminta-aloilta ikonimaalauksesta, pyhiinvaellusmatkoista ja karjalaisten kansanpukujen ompelusta pronssinvaluun, hopeatöihin  ja pääsiäismunien maalaukseen.

Kirjan on toimittanut Elsi Takala.

Sidottu, 186 sivuinen. Hinta 12 €.

ARKIELÄMÄN PYHÄT

Sretenien luostarin johtajan, nykyisen piispa Tiihon Sevkunovin kirja Arkielämän pyhät ynnä muita kertomuksia kertoo Kirkon elämästä Neuvostoliiton vaikeina vuosina. Kirja on täynnä ihmeellisiä tositarinoita, joissa ilmenee voimakkaasti Jumalan vaikutus aikamme maailmassa.
Kirjoittaja kertoo kiehtovalla ja myös huumorin säväyttämällä tavalla elämästä luostarissa. Monet kertomuksista liittyvät Petserin luostariin ja siellä kilvoitteleviin, jotka hän on tuntenut henkilökohtaisesti. Lukija joutuu hämmästelemään sen johtajien lujuutta ja kekseliäisyyttä heidän puolustaessaan luostariaan neuvostojohtajien painostusta vastaan.

Kirjasta on tullut bestseller monissa maissa. Se on käännetty tähän mennessä jo 13 kielelle.

Sidottu, 639 sivuinen. Hinta 29,60 €.

VALAMON YSTÄVIÄ

Valamon luostari on tarjonnut levähdyspaikan lukemattomille sitä kaivanneille. Vieraiden vastaanottaminen merkitsee luostarikodin asukkaille työtä ja lukuisia käytännön tehtäviä.

Apua on tarvittu monissa käytännön asioissa ja siinä luostarin ystävät ovat olleet vankkana tukena. 

Pyyteettömästi he ovat suorittaneet tehtäväänsä ja eivätkä ole halunneet itselleen julkisuutta tai kunniaa. Esimerkillisinä Valamon ystävinä heistä on kuitenkin tarpeen kertoa laajemmin. 

Kirjaan on koottu kahdentoista Valamon ystävän lyhyt henkilökuva. Nyt he kaikki ovat edesmenneitä, muistoissa ja esirukouksissa eläviä. Hinta 20 €.

KIRJEITÄ JELENALLE

Metropoliitta Panteleimon (toim.): Kirjeitä Jelenalle 

 

Valamon luostarin rippiäisällä, skeemaigumeni Johannneksella, oli synnyinlahjana lähimmäistä ymmärtävä, rakastava ja kärsimyksissä myötäelävä sydän. Tämän saivat kokea myös hänen hengelliset kaittavansa ja heistä läheisin - Jelena Akseljevna Armfelt. Kirjeenvaihdossa rippilapsensa kanssa isä Johannes paneutuu vakavasti Jelenan kysymyksiin, hänen tuskaansa ja huoliinsa, sekä myös iloitsee tämän hyvistä pyrkimyksistä.

Kirjeitä Jelenalle - teoksessa lukija pääsee osalliseksi Valamon vanhuksen ohjauksesta ja samalla matkalle Uuden Valamon sodanjälkeisten vuosien arkeen ja juhlaan.

Kirjeet kirjaan ovat suomentaneet: arkkipiispa Paavali, metropoliitta Panteleimon ja isä Sergius Colliander. Kirjassa on lukuisia vanhoja valokuvia Valamon luostarin arkistosta.

Sidottu,  179 sivuinen. Hinta 18 €.

MINUN VALAMONI - TARINOITA LUOSTARISTA

Rakastettu kirja nyt uutena, päivitettynä painoksena.

Valamon luostari tarjoaa joillekin kodin ja elämäntavan, toisille hengähdystauon ja lepopaikan. Nauruakin luostarissa kuullaan usein.

Minun Valamoni avaa luostarin ovet lukijoille. Valamon kävijä, siellä asuvat ja työskentelevät kertovat, mitä luostari heille merkitsee, ja miten se on vaikuttanut heidän elämäänsä. 

Kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia ryhmittivät tarinalliset makupalat Valamon elämästä ennen ja nyt.

Kirjoittajina on taiteilijoita, tutkijoita, toimihenkilöitä ja opiskelijoita. Myös luostarissa asuvat munkit ja siellä työskentelevät maallikot avaavat muistojen arkkunsa. Hinta 21 €.

IGUMENI HARITON

Valamon luostarin lokakuussa 2017 suomeksi julkaisema teos Valamon luostarin johtajasta, igumeni Haritonista, on upea teos etenkin historiasta, ortodoksisuudesta ja luostarilaitoksesta kiinnostuneille lukijoille. Sen sisältö on ”painavaa tavaraa”, lukuhetket tarjoavat mahdollisuuden sukeltaa niin venäläisen kuin myös osin suomalaisen ortodoksisuuden ytimeen, niihin ”vaaran vuosiin”, jolloin koko kirkon olemassaolo oli uhattuna niin Venäjällä kuin sitten myös Suomessa.

Toimiminen Suomeen sotaa pakoon, evakkoon lähteneen venäläisen veljestön johtajana ja aikanaan mahtavan ja suuren luostarin igumenina sattui aikaan, josta eivät ongelmat puuttuneet. Venäläisyyteen suhtauduttiin varauksellisesti ja venäläiset luostarin asukkaat suhtautuivat samoin suomalaisiin.

Samaan aikaan sattunut ns. kalenterikiista – ryhdytäänkö Valamossa noudattamaan suomalaisten käyttöön ottamaa uutta eli gregoriaanista kirkkokalenteria, vai pysytäänkö vanhassa eli juliaanisessa kirkkokalenterissa oli miltei hajottaa koko luostarin. Joka tapauksessa siitä jäi pysyvät ja pitkät jäljet monen muistiin ja mieleen.

Yhtenä pienenä, mutta aivan oivallisena lisänä kirjan lopussa on osa, josta löytyy lyhyitä elämäkertoja kirjassa mainituista henkilöistä. Tätä ainakin allekirjoittanut piti aivan oivallisena lisänä muutenkin mielenkiintoiseen kirjaan.

Kirjassa on myös upeat kuvasivut. Kuvat ovat peräisin Valamon luostarin laajasta kuva-arkistosta.

Suomentanut: Tarja Kämäräinen

Sidottu,  468 sivuinen. Hinta 28 €.

ILKIKURINEN KOMPASSI

Marianna Flinckenberg-Gluschkoff: Ilkikurinen kompassi – Suunnistusta monen kulttuurin polulla 

 

Helsingin yliopiston eläkkeellä olevan venäjän kielen lehtorin ja ikonimaalarin Marianna Flinckenberg-Gluschkoffin (s.1940) toinen omaan elämään liittyvä kirja kulkee monien kulttuurien poluilla – aivan kuten kirjan alaotsikossa sanotaan. Valamon luostari julkaisi kirjan 2017. 

 

lkikurinen kompassi kertoo kirjoittajan värikkäistä vaiheista eri kulttuurien vaikutuspiirissä. Marianna Flinckenberg-Gluschkoff on monille tuttu television ensimmäisenä venäjän kielen opettajana, suomalaisen ikonimaalauksen pioneerina ja Siperian kielisukulaistemme elinolojen kuvaajana. Teos on jatkoa hänen lapsuudestaan kertovalle ”Pietarilainen polkuhevonen”. Aiemmin hän on kirjoittanut viisi kirjaa ikonimaalauksesta, ikonien kielestä, ortodoksisista pääsiäisperinteistä sekä matkoistaan Siperiaan.

Samat aiheet toistuvat tässäkin teoksessa. Se tutustuttaa lukijansa myös yliopistomaailmaan ja moskovalaiseen diplomaattielämään, vie retkelle saamelaisten ja Siperian suomensukuisten kansojen lisäksi myös tšuktšien ja eskimoiden pariin. Kirjoittajan elämän valintoihin vaikuttaneet ystävät, opettajat, kanssakulkijat ovat tekstissä elävästi läsnä. Teemana läpi tarinan kulkee ystävyyden ylistys.

Sidottu,  365 sivuinen. Hinta 15 €.

KIRJEITÄ ATHOSVUORELTA

Vanhus Joosef Hesykasti oli merkittävimpiä 1900-luvun Athos-vuoren kilvoittelijoita. Hän syntyi v. 1897 Paroksen saarella, ja sai kasteessa nimekseen Franciscos. Hän kiinnostui jo nuorena pyhien isien elämäkerroista, ja niiden myötä hänessä heräsi voimakas halu päästä itse kilvoittelemaan ihailemiensa askeetikkojen tavoin. Eri vaiheiden jälkeen Franciscos lähtikin jo hieman yli 20-vuotiaana Athos-vuorelle, kilvoitellen siellä aluksi muutamien kokeneiden hengellisten isien ohjauksessa, ja myöhemmin itse munkiksi vihittynä monien nuorempien kilvoittelijoiden oppaana ja ohjaajana. Vanhus Joosef eli Jumalan läsnäolossa ja saavutti suuren nöyryyden, mutta syvällisen hengellisen viisauden ja armon kokemusten hintana oli uskomattoman kova ruumiin ja hengen kilvoitus. Hän oli äärimmäisen ankara itseään kohtaan, mutta ohjattavilleen lempeä ja ymmärtävä, viimeiseen asti heitä esirukouksissaan ja neuvoissaan puolustaen ja hoivaten, kuten hänen nyt julkaistavista kirjeistään käy ilmi. Vanhus Joosef kuoli Athos-vuoren Uudella skiitalla Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen juhlapäivänä 15.8.1959. On sanottu, että kilvoituselämän elpyminen Pyhällä vuorella etenkin 1990-luvun lopulla oli pitkälti vanhus Joosefin opetusten ja hänen seuraajiensa vaikutusta. Hänen perintönsä ulottuu myös Pohjois-Amerikkaan, jossa hänen opetuksiaan seuraten on perustettu jo useita luostareita. Vanhus Joosef rakasti hiljaisuutta ja rukousta, ollen siten esimerkkinä ja innoittajana tuhansille muille, jotka hänen jälkeensä ovat Athos-vuorella ja ympäri maailmaa jatkaneet omaa kilvoitustaan Jeesuksen rukouksen ja hesykasmin hengessä.

Sidottu,  424 sivuinen. Hinta 26 €.

RUUSUJA JA UNIKOITA - KIRJOTTUJA AARTEITA VALAMON

Leena Säppi & Ilona Pelgonen: Ruusuja ja unikoita – Kirjottuja aarteita Valamon luostarista 

Tekstiilikonservaattori Leena Säppi kirjoittaa kirjan esipuheessaan mm: ”Luostarit ovat olleet merkittäviä kansallisen tradition säilyttäjiä kautta vuosisatojen. Ne ovat olleet suuria käsityö- ja taidekeskuksia, jotka edistivät traditionaalisen taiteen leviämistä. Valamon Kristuksen kirkastumisen luostari jatkaa tätä perinnettä monin tavoin, myös käsitöiden kautta. … Teos ”Ruusuja ja unikoita - Kirjottuja aarteita Valamon luostarista” avaa aivan uudenlaisen näkökulman käspaikkojen, rikkaitten kirjontojen ja ennen näkemättömien pitsien maailmaan. Merkittävän osan tästä kirjasta muodostaa luostarin ukrainalaisten käspaikkojen kokoelma. 

Sidottu,  144 sivuinen. Hinta 26 €.

SKEEMAIGUMENI JOHANNES - LUOSTARIVANHUKSEN KIRJEIT

Skeemaigumeni Johannes: Luostarivanhuksen kirjeitä 

Luostarivanhuksen kirjeitä on kokoelma Valamon luostarin rippi-isän skeemaigumeni Johanneksen (k. 1958) eri henkilöille lähettämiä hengellisiä opetustekstejä. Kirjeiden vastaanottajat – Venäjältä vallankumosta paenneet emigrantit – olivat aloittaneet uuden elämän kuka Suomessa, kuka Saksassa tai jopa Amerikassa. Valamon luostari, niin Laatokan saaressa kuin sodan jälkeen Heinäveden Papinniemessä, merkitsi heille elävää yhteyttä menetetyn kotimaan hengellisyyteen ja kirjeenvaihto isä Johanneksen kanssa vastauksia, tukea ja myötäelämistä arjen vaikeuksissa.

Kirjekokoelma on jatkoa aiemmin ilmestyneisiin isä Johanneksen opetuskokoelmiin Kirjeitä Innalle ja Kirjeitä Jelenalle. Teoksen alkusanat on kirjoittanut fil. tri Paula Tuomikoski ja kirjan loppuun liitetyn vanhuksen elämäkerran metropoliitta Panteleimon.

Sidottu,  223 sivuinen. Hinta 16,80 €.

METALLI-IKONIT, VUOSITUHANTISTA PERINNETTÄ

Arkkimandriitta Sergei (toim.): Metalli-ikonit – Vuosituhantista perinnettäSuomennokset: Helena Pavinskij, Tarja Kämäräinen, Irmeli Talasjoki.

 

Tämä kirja kertoo metalli-ikoneista ja -risteistä, joita erityisesti Venäjän vanhauskoisetortodoksit ovat valaneet 1600-luvulta lähtien aina meidän päiviimme saakka. Useiden venäläisten asiantuntijoiden artikkelit ja runsas kuvitus avaavat suomenkieliselle lukijalle mielenkiintoisen näkymän tähän vähän tunnettuun ortodoksisen kirkkotaiteen muotoon, joka on jo vuosituhantista käsityöperinnettä.

Venäjän vanhauskoisten ortodoksien ryhmä syntyi 1600-luvulla vastustamaan Moskovan patriarkka Nikonin uudistuksia kirkossa. Ryhmää vainottiin niin valtion kuin virallisen kirkonkin taholta, jolloin vanhauskoiset pakenivat kauas Venäjän erämaihin. Kaukana suurista asutuskeskuksista, mutta myös kaupungeissa, vanhauskoiset saattoivat salassa valaa metalli-ikoneja silloinkin, kun se oli virallisesti kielletty.

Kookkaassa ja painavassa kirjassa on mainion tekstin lisäksi runsaasti upeita kuvia ja piirroksia metalli-ikoneista.

Sidottu,   324 sivuinen. Hinta 35 €.

ILO

Viktor Riissanen: Ilo 

Nykyaikainen aivotutkimus tukee analogisia päätelmiä, joiden mukaan kalatkin tuntevat iloa. Kuurosokea Helen Keller kertoo vaikuttavasti yhteydestään sammakonpoikasen iloon. Beethovenille, Rousseaulle ja lukemattomille muille koko luonto on ilmaissut ja antanut iloa. Mikrokosmoksena ihminen kantaa olemuksessaan mahdollisuutta osallistua kaikkeen olemista ja olevaa koskevaan iloon ja riemuun.

Ilon kokeminen on yhteydessä sen ilmentymiseen ja omaksumiseen. Kirjassa keskitytään erityisesti kymmenen tärkeimmäksi katsotun ilmentymän käsittelyyn. Kolme lukua on omistettu ilolle itselleen.

Teoksen lähdemateriaali käsittää kymmeniä tuhansia sivuja. Oman ilokäsityksensä välittävät nimettöminä hyvin monet. Nimeltä mainitaan noin viisisataa. Jokainen lähdehenkilö, mukaan lukien lieksalainen peruskoulun oppilas, antaa aineksia ilon todellisuuden tarkasteluun. Samalla kukin haastaa kirjan lukijat ottamaan henkilökohtaisen kannan ilon ja iloitsemisen suhteen.

Sidottu,  200 sivuinen. Hinta 10 €.

IDÄN KIRKON MYSTINEN TEOLOGIA

Vladimir Losskin klassikkokirja on kompromissiton analyysi hengellisyyden ja opin yhteydestä idän ortodoksisen kirkon traditiossa. Losskin vuonna 1944 julkaistu kirja oli uraauurtava. Se inspiroi ensin Georges Florovskia, Alexander Schmemannia ja John Meyendorffia ja myöhemmin muut muassa metropoliittoja Anthony Bloomia, Kallistos Warea ja Ioannis Zizoulasia. He kaikki aloittivat Idän kirkon mystinen teologia -kirjasta, korjasivat ja pehmensivätkin Losskin teesejä mutta myös tunnustivat klassikkokirjan suuruuden. Idän kirkon mystinen teologia on käännetty yli kymmenelle kielelle ja se on edelleen paras yleisesitys ortodoksisesta opista. Sidottu, 334 sivuinen. Hinta 19 €.

USKON PORTILLA / IKKUNA IÄISYYTEEN

Helsingin ortodoksisen hiippakunnan piispa Aleksanteri Karpin (1883-1969) oli huomattava kristillinen ajattelija. Vuonna 1968, kun kirjoittaja oli 85-vuotias, ilmestyi hänen teoksensa, Uskon portilla, joka herätti suurta huomiota ja tavoitti lukijoita yli kirkkokuntien rajojen. Sidottu, 240 sivuinen.

Ikkuna iäisyyteen julkaistiin vuonna 1970, kun tekijä oli jo ennättänyt siirtyä uskon portilta sisälle elämään. Se on tekijän kristillisen elämän- ja maailmankatsomuksen testamantti. Sidottu, 246 sivuinen. Kirjat yhteishintaan 21,50 €.

KILVOITTELIJAELÄMÄÄ

Piispa Palladios (n. 365-n. 430) kirjoittaa erämaassa asuvien autuaitten ja pyhien isien, munkkien ja erakkojen hyveellisestä kilvoituksesta ja ihailtavasta elämästä. Kirja on niiden innostukseksi ja esikuvaksi, jotka haluavat saavuttaa taivaallisen elämän ja käydä taivasten valtakuntaan johtavaa tietä. Palladios matkusteli monissa maissa, kaupungeissa, kylissä ja luostareissa ja tapasi myös erämaassa asuvia erakkoja. Osan munkeista Palladios tapasi henkilökohtaisesti, toisten elämästä hän sai tietoja tapaamiltaan askeeteilta. Kertomuksia on myös monista kilvoittelijaäideistä. Kilvoittelijoiden elämään kuuluvat rukous, paastoaminen, omaisuudettomuus, jumalanpalvelukset ja laulu. Heidän kohtaamiaan kiusauksiakaan ei ole sivuutettu. Johannes Seppälä on suomentanut kirjan kreikankielisestä alkuteoksesta. Sidottu, 293 sivua. Hinta 18€.

PIETARILAISPAKOLAISESTA PIISPAKSI

Arkkipiispa Paavalin historiallinen elämänkerta, osa 1 – vaiheet vuoteen 1955 saakka. Paula Tuomikosken uusi historiallinen elämänkerta Arkkipiispa Paavalin (1914 - 1988) elämästä ja vaiheista. Kirja on kaksiosaisen elämänkerran nyt julkaistu ensimmäinen osa. Kirja pohjautuu filosofian tohtori Tuomikosken syväluotaavaan perustutkimukseen, jonka hän on tehnyt arkkipiispan tuntemattomaksi jääneiden elämänvaiheiden selvittämiseksi. Hinta 20€.

HYVYYTTÄ JA KAUNEUTTA ETSIMÄSSÄ

Teos sitältää alun perin luentoihin perustuvia lukuja, joissa professori Andrew Louth esittelee lähes kolmekymmentä kahden viimeisen vuosisadan merkittävää ortodoksista ajattelijaa. Teoksen läpi kulkeva teema on Filokalia-teos, joka kirjoittajan mukaan merkitsi eräänlaista käännekohtaa ortodoksisen teologian historiassa.

Kirjoittaja tarkastelee Filokalian syntyhistoriaa ja sen vaikutuksia Athosuvorelta Venäjälle ja edelleen Eurooppaan ja sieltä Yhdysvaltoihin, Kreikkaan ja Englantiin. Kirjoittaja ei pyri niinkään pohtimaan ortodoksisen ajattelun tai teologian historiaa tai dogmeja vaan peilaamaan näitä eri ajattelijoiden elämän ja kokemuksen kautta. Kirjan kirjoittaja Andrew Louth on Durhamin yliopiston patristiikan ja bysanttilaisen tutkimuksen emeritusprofessori, eräs nykypäivän tunnetuimmista ortodoksisuuden asiantuntijoista. Vuodesta 2001 hän on toiminut myös pappina Englannissa Moskovan patriarkaatin alaisessa Suroshin hiippakunnassa. Hinta 21€.

KIRKKAUDEN SANANSAATTAJAT

Enkelit ovat kiehtoneet ihmisten mieliä kautta aikojen. Uskonnon hallitessa ihmisten elämää enkelit olivat luonnollinen osa heidän ajatusmaailmaansa. Sen yhtenä heijastumana oli enkelien voimallinen läsnäolo kuvataiteessa, musiikissa ja muissa kulttuurin ilmentymissä. Niillekin, jolle enkeleillä ei ole uskonnollista merkitystä, nämä siivekkäät henkiolennot ovat vertauskuvia siitä, mikä meissä ihmisissä on parasta: myötätunnosta, lähimmäisenrakkaudesta, uskollisuudesta. Monille lapsuuttaan muisteleville enkelit merkitsevät edelleen hellyttä ja turvallisuutta.

Kirja käsittelee enkeleitä ortodoksisissa ikoneissa. Lyhyen historiallisen katsauksen sekä enkelien tehtävien, luokkien ja tunnusmerkkien esittelyn jälkeen seuraa enkelikuvien yksityiskohtainen tarkastelu keskeisissä ikoniaiheissa. Kirjassa on runsas nelivärikuvitus: kuvatut ikonit ovat peräisin etupäässä tunnetuimmista venäläisistä ja suomalaisista kokoelmista, ortodoksisista luostareista ja seurakunnista sekä eräistä huomattavista länsimaalaisista kokoelmista. Mukana myös selventäviä rakennekuvauksia muiden muassa enkelien vaatetuksesta ikoneissa. Hinta 32 €.

ELÄMÄN PUU

Kristillinen maailma on täynnä ristejä. Ristin historiaan kuuluu monitahoinen vyyhti värikkäitä vaiheita ja eritasoisia merkityksiä. Ristin historia ulottuu paratiisista tulevaan maailmaan, ja tarina kulkee erakkomajoissa ja keisarien palatseissa, erämaissa, vuorilla ja pyhissä kaupungeissa.

Isä Serafimin uusimmassa kirjassa seurataan tuota tarinaa varhaiskirkossa ja idän kristillisissä kulttuureissa. Kirjassa keskitytään kristinuskon ensimmäisiin vuosisatoihin, jotka olivat idän kirkon kulta-aikaa ja pyhän ristin kunnioittamisen suurimpien käänteiden aikakautta. Hinta 23€.

PYHIINVAELLUS

Kuusivuotiaana Ivan Smeljof sai lähteä isänsä iäkkään ja uskollisen palvelijan Gorkinin kanssa pyhiinvaellusmatkalle maineikkaaseen Pyhän Kolminaisuuden ja pyhän Sergein lavraan. Luostari sijaitsee seitsemänkymmentä kilometriä Moskovasta pohjoiseen. Kirjan tekstin yksityiskohdista voi päätellä, että tämä tapahtui vuonna 1879. Perinteiseen tapaan matka taitettiin kävellen.

Matka alkaa eteläisestä Moskovasta, kulkee suoraan läpi Kremlin ja yli Punaisen torin kohti kaupungin pohjoista tulliasemaa. Sitten matka jatkuu yli laakeiden tasankojen, läpi synkkien metsien, ohi pelottavien rotkoteiden ja luolien. Mutta kodikkaissa venäläisissä kylissa samovaarit odottavat valmiina ja piirakat tuoksuvat. Hinta 20 €.

KAINUUN VIENALAISKYLÄT

Suomi menetti viime sodissa valtaosan Karjalan alueesta, ei kuitenkaan aivan kaikkea. Kainuun itäreunalta löytyy yhä kappale rajan tälle puolen historian kulussa kasvanutta Vienan Karjalaa. Suomussalmen rajakylien, Kuivajürvenja Hietajärven sekä Kuhmon Vartiuksen koilliskulman vähäisen Rimmin, asukkaiden jokapäiväinen elämä oli aina vuoteen 1922 tiiviissä yhteydessä rajantakaiseen Vienaan. Näiden kylien karjalaisten asujien omaleimaisesta elämänmenosta, ortodoksisesta uskonperinnöstä, kielestä, ruokatavoistaja koko vienalaisesta kulttuuriperinnöstä on edelleen löydettävissä elävää todistusta ja runsaasti muistoja nyt ulkoisesti hiljentyneissä kylissä. Vienalaiskylien ulkoisesti karua mutta sisäisesti rikasta elämää on tutkittu ja ihmisiä haastateltu, ja aihe on ollut kirjojen, kertomusten ja kuvien kautta luettavissa ja tutustuttavissa niin niiden piiristä maailmaan lähteneille ja heidän jälkeläisilleen kuin kaikille asiasta kiinnostuneille. Kyläläiset itse ovat olleet auliita kertojia ja karjalaisen vieraanvaraisia heistä kiinnostuneita kohtaan. Meitä, vienalaiskylien ystäviä, on paljon.

 Käsillä oleva teos kertoo ja esittelee karjalaiskyliemme historiaa, ihmisiä ja pyrkimyksiä niiden omaleimaisuuden säilyttämiseksi. Teos on kirjoittajien ja kirjan tekijöiden pieni kiitos aina muistettaville edesmenneille kertojille ja innoite heidän jälkeläisilleen rakkauteen sekä pysyvään työhön isien ja äitien kotikylien parhaaksi. Maailma ympärillämme muuttuu, niin muuttuu myös elämä Kuivajärvellä, Hietajärvellä ja Rimmillä, mutta maisema ja muistot säilyvät. Hinta 15 €.

JUMALA JA IHMINEN

Kirjan alussa on ateistin ja arkkipiispan syvällinen keskustelu - metropoliitta Anthony Bloomin kuuluisa televisiokeskustelu Margharita Laskin kanssa - kristinuskon perusolemuksesta ja elämästä. Metropoliitta Anthony puhuu kristillisen elämän ilosta ja kristityn haasteesta kasvaa täyteen mittaansa. Hän vaatii palvovaa asennetta Jumalaa kohtaan ja palvelevaa asennetta elämään. Esseissään Kristityn epäilykset, Ihminen ja Jumala sekä Pyhyys ja rukous hän osoittaa ihmisen todellisen luonnon tarkastelemalla Kristusta, tosi Ihmistä ja tosi Jumalaa. Ihmisestä tulee todella ihminen vain, kun hän on yhdistynyt Jumalaan lopullisesti, syvällisesti, erottamattomasti, niin että Jumalan täyteys asuu hänessä. Siten kaikki pyhyys on Jumalan pyhyyttä meissä, se on rakkauden ilmaisua - Jumalan rakkauden lahjaa kirkolleen. 200 sivua. Hinta 20€.

PSALMIEN TULKINTA

Psalmien tulkinta on kirjoitettu kreikaksi yli 900 vuotta sitten. Kirjoittaja on munkki Euthymios Zigabenos, joka eli noin vuosina 1050 -1120 ja kilvoitteli munkkina Konstantinopolin lähellä olevassa Periblebtoksen luostarissa. Häneltä on säilynyt Psalmien tulkinnan lisäksi evankeliumien selityksiä ja dogmaattisia tekstejä. Euthymios oli paitsi erittäin hyvin perehtynyt teologiaan myös loistava retoriikan taitaja.

Psalmeja tulkitessaan Euthymios Zigabenos tukeutuu Vanhan ja Uuden testamentin lisäksi Basileios Suureen, Johannes Krysostomokseen ja Gregorios Teologiin ja viittaa Septuagintan historiassa esiintyneiden kääntäjien, kuten Symmakhoksen, Akylaksen ja Theodotionin, teksteihin. Tulkinta johdattaa lukijan ajatukset kerronnan avulla historiallisesta, realistisesta lähtöasetelmasta profeetta Daavidin jo ennalta näkemään todellisuuteen, joka toteutui vasta uuden liiton aikana.

Kirjan on kääntänyt rovasti Johannes Seppälä (1944-2017). Myös psalmien teksti on hänen oma Septuagintan mukainen suomennoksensa. Kirjassa selitetään kaikkia 150 psalmia jae jakeelta. Teos sisältää myös isä Johanneksen artikkelin psalmien kirkollisesta käytöstä. Hinta 27 €.

NIHILISMI

Vuonna 1962 nuori Eugene Rose (tuleva isä Seraphim) otti tehtäväkseen kirjoittaa monumentaalisen teoksen nykyajalle ominaisesta Totuuden hylkäämisestä. Niistä sadoista sivuista, jotka hän itse koosti tätä teosta varten, on ainoastaan nyt käsillä oleva essee säilynyt loppuun asti viimeisteltynä käsikirjoituksena. Tässä kirjoituksessa hän paljastaa nykyaikaista ajattelua ja elämäntapaa kannattelevan perususkomuksen "kaikki totuus on suhteellista" ja osoittaa, miten tuo uskomus on valjastettu käytännön toiminnaksi. Nyt, kuusikymmentä vuotta sen jälkeen, kun hän laati käsikirjoituksen, tämä essee on ajankohtaisempi kuin koskaan. Se selvittää selkeästi, miksi nykyaikaiset ajatukset, arvot ja "ajanhengen mukaiset" asenteet niin nopeasti suuntautuvat kohti moraalista sekasortoa samalla, kun nihilismin  filosofia tunkeutuu yhä syvemmälle yhteiskunnan eri osa-alueilla. Nietzsche oli oikeassa ennustaessaan, että 1900-luku johdattaa "nihilismin" riemuvoittoon. Hinta 22 €.

IHMINEN JA LUOMAKUNTA

Ortodoksisen kirkon opetus maailmasta on syvästi ekologinen, mutta se ei ole kovin
laajalti tunnettua. Kirkon näkemyksen mukaan Jumala ilmestyy ja tulee näkyväksi
luomakunnassaan, jossa ihmisen tehtävänä on toimia yhdistävänä tekijänä Luojan ja hänen
luomansa maailman välillä. Kristillinen rakkaus ilmenee aineellisen luonnon oikeanlaisena
kohteluna ja käyttämisenä.

Elizabeth Theokritoffin syvälliset ajatukset perustuvat
varhaisiin kirkon isien opetuksiin, pyhien elämäkertoihin ja kirkon liturgisiin teksteihin
sekä myös hyvin käytännöllisiin nykypäivän arkielämän kokemuksiin. Kirkon patristiseen,
liturgiseen, hagiografiseen ja ikonografiseen traditioon tukeutuen hän on koonnut selkeän ja
kiinnostavan mosaiikin kirkon kollektiivisesta käsityksestä luodusta maailmasta ja meidän
paikastamme siinä.

Elizabeth Theokritoff laati liturgista teologiaa koskevan väitöskirjansa piispa Kallistos Waren
ohjauksessa Oxfordin yliopistossa. Hän on riippumaton tutkija ja kreikankielisen teologisen
kirjallisuuden freelance -kääntäjä. Hinta 24,50 €.

KONSTANTINOPOLIN PATRIARKAATTI JA SUOMEN ORTODOKSI

Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen, johon Suomen ortodoksit liittyivät vuonna 1923. Kuluva vuosi 2023 on Konstantinopolin patriarkaattiin liittymisen juhlavuosi. Teos kertoo Konstantinopolin patriarkaatin asemasta ortodoksisessa maailmassa ja sen suhteista Suomen ortodoksiseen kirkkoon sekä ekumeenisesta partiarkasta, esittelee sen nykyisyyttä ja historiaa. Pyhiinvaelluksesta kiinnostuneille kirjassa on myös pieni matkaopas Istanbulin pyhiin paikkoihin, patriarkaatin kirkkoihin, Hagia Sofiaan ja mm. basilikavesilaitokseen. Kirjassa esitellään myös ekumeeniset patriarkat sadan vuoden ajalta ja Suomen ortodoksisen kirkon ja Patriarkaatin väliset vierailut. Sidottu, nelivärikuvitus, 174 sivua. Hinta 20 e.

MUISTOJEN HILJAINEN PUUTARHA

Muistojen hiljainen puutarha kertoo Helsingin vanhimmasta yhtäjaksoisesti käytössä olleesta hautausmaasta. Yli 200 vuoden ajan Helsingin ortodoksisen seurakunnan Lapinlahden hautausmaan ristit ja muistomerkit ovat kuvastaneet pää- kaupungin historian lisäksi koko valtakunnan kehitystä. Monet täällä leposijansa saaneet ovat osallistuneet maailman ja historia kohtalokkaisiin tapahtumiin, toiset taas kokeneet rauhallisimpia elämänvaiheita. Kuitenkin he ovat kaikki omalla tavallaan-kuka näyttävästi, kuka vaatimattomasti-rakentaneet yhteiskuntaamme ja rikastuttaneet kultuuriperintöämme. Kuvattu henkilögalleria on etnisesti monisävyinen, toimialojen kirjo laaja ja elämäntarinat toinen toisiaan vaikuttavampia. Lukija tutustuu moniin pääkaupunkimme monumentaalisen keskustan luojiin ja kultuurielämän edistäjiin. Sidottu, nelivärikuvitus, 247 sivua. Hinta 25 e.

"Valamon opisto on kaikille avoin, ainutlaatuisessa luostariympäristössä toimiva kansanopisto. Opisto toteuttaa monenlaisia lyhytkursseja elämän eri aloilta ympäri vuoden. Opiskelu Valamossa on mahdollisuus erityisesti hengelliseen ja yhteisölliseen oppimiseen sekä kasvuun."