Aitoa itseä löytämässä 6/2024

27.06.2024 00:00 - 30.06.2024 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.06.2024 00:00 - Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, kysy kurssipaikkoja puh. 017 570 1810

kurssit@valamo.fi, puh. 017 5701 810

, 352€/Opistohotelli 1hh, 314€/hlö Opistohotelli 2hh

Kurssin kuvaus

Tervetuloa hiljentymään oman itsesi äärelle ja tunnistamaan omaa sisäistä potentiaaliasi. 
Kurssilla hahmotamme omaa suhdettamme aikaan, tutkimme arvojemme ja rajojemme 
määrittymistä sekä toimintatapojamme eri roolien valossa. Tunnustelemme aistien, 
tunteiden sekä kehon ja mielen yhteyksiä. Työskentelymuotoina käytämme keskustelua, 
havainnointia ja kirjoittamista. Kuvailmaisun keinoin tunnistamme ja tuomme itsellemme näkyväksi omia voimavarojamme. Teemme helppoja ja kokeilevia kuvailmaisun harjoituksia, joihin ei tarvita aikaisempaa kokemusta. Osallistumme yhdessä myös yhteen palvelukseen osana pysähtymistä ja itsen kuuntelua. Keskustelemme kokemuksesta yhdessä jakaen.

Kurssilla on levollinen tunnelma ja aikaa harjoituksille on väljästi. Kurssin maalaustyöskentelyn harjoituksiin voi ottaa mukaan omat värit ja välineet. Akryylivärit ovat soveltuvat ja monikäyttöiset. Mahdollista on myös käyttää opettajan tuomia välineitä, joista on erillinen maksu. Arvio kustannuksista on n. 15 € ja käteistä on hyvä varata. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla kirsi@piitta.fi. Opettajina kiireenkesytys- ja työhyvinvointivalmentaja, työnohjaaja Sirpa Kirjalainen ja taiteilija, kuvailmaisun opettaja Kirsi Ryynänen. 

Kurssin ohjelma

Päivitetään myöhemmin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Opettaja

Kirjalainen Sirpa ja Ryynänen Kirsi

Sirpa Kirjalainen on työnohjaaja ja työhyvinvointivalmentaja/kouluttaja ja toiminut aikuiskouluttajana jo yli 30 vuotta. Hän on opiskellut paljon erilaisia taitoja ja kartuttanut osaamistani niillä aihealueilla, jotka ovat sydäntä lähellä sekä tukevat työtä kouluttajana, valmentajana ja ohjaajana (esim. kiireenkesytysvalmennusta ja muutosvalmennusta). Sirpa uskoo ihmiseen ja hänen kykyynsä käyttää resurssejaan itsetuntemuksensa lisäämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi ja tuen koulutuksissani/valmennuksissani heitä näissä pyrkimyksissään. Lisätietoja Sirpasta löydät hänen kotisivuilta, www.kouluttaja.fi. Kirsi Ryynänen on kuvataiteilija (ylempi AMK) ja kuvailmaisun opettaja. Oma taiteellinen työskentely on ollut osa Kirsin elämää liki 30 vuotta. Kuvantekeminen on Kirsille ilmaisun lisäksi näkemistä, kokemista ja merkityksellisen kuvittamista. Kirsi on järjestänyt Piitta yrityksen kautta kuvailmaisun koulutuksia ja kursseja 15 vuoden ajan. Hänellä on ollut ryhmiä yksittäisille kurssilaisille sekä lukuisille yhteistyötahojen asiakkaille sosiaali- ja terveysalan järjestöistä oppilaitoksiin. Keskeistä työssä on ohjata osallistujia löytämään jokaiselle ominainen ilmaisun tapa sekä vahvistaa henkilökohtaista kädenjälkeä. Tämä on vapauttavaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia sekä lisää itsetuntemusta. Voit nähdä Kirsin teoksia ja lukea lisää hänen työstään Piitan kotisivuilta, www.piitta.fi